Hollands Kroon komt met omgevingsvisie

HOLLANDS KROON – Het concept omgevingsvisie is klaar en ligt ter inzage. Inwoners, ondernemers, instellingen en regiogemeenten kunnen het product inzien en

reageren tot 20 juni 2016.
Halverwege 2014 kwam vanuit de gemeenteraad het verzoek een omgevingsvisie op te stellen samen met inwoners, instellen en bedrijven. De stuurgroep, bestaande uit een aantal gemeenteraadsleden heeft sturing gegeven aan de totstandkoming van de visie. De omgevingsvisie is in te zien via:omgevingsvisie.hollandskroon.nl.

Reageren op de omgevingsvisie

Uw reactie kunt u sturen naar toekomst@hollandskroon.nl of schriftelijk naar de gemeente Hollands Kroon, postbus 8, 1760 AA in  Anna Paulowna t.a.v. de gemeenteraad Hollands Kroon. Graag onder vermelding van het onderwerp ′Omgevingsvisie‘. Als u hulp nodig heeft bij het maken van een inspraakreactie kunt u via toekomst@hollandskroon.nl een afspraak maken.

Wat is een omgevingsvisie?

De omgevingsvisie is een integrale visie en een helder fundament voor het beleid van Hollands Kroon en de uitvoering ervan voor de periode tot 2030. Het betreft naast ruimtelijke ordening ook onderwerpen als veiligheid, economische en technologische ontwikkelingen, natuur, milieu en bereikbaarheid. Dit moet meer samenhang brengen in het beleid voor de fysieke omgeving om flexibeler in te kunnen spelen op de veranderingen in de maatschappij. Vooral op strategisch niveau is deze samenhang van belang. Daarom worden in deze omgevingsvisie zoveel mogelijk onderwerpen binnen verschillende thema’s zoals Algemeen, Leven, Ondernemen, Groen, Toerisme & Recreatie en Water inhoudelijk met elkaar verbonden.

Picture of Wendy
Wendy

Wendy is een gepassioneerde schrijver voor 10beste.com, waar ze haar expertise en interesse combineert om informatieve en boeiende inhoud te creëren. Met een talent voor het vergelijken van verschillende producten en het delen van nuttige inzichten, streeft Wendy ernaar om lezers te helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Haar bijdragen omvatten een breed scala aan onderwerpen, variërend van technologie tot lifestyle, en ze is altijd op zoek naar nieuwe manieren om waarde toe te voegen aan het leven van haar lezers. Volg Wendy's werk op 10beste.com voor nuttige tips, gedetailleerde vergelijkingen en deskundige adviezen.

Inhoud

Nieuwe blogs