Hollands Kroon komt met omgevingsvisie

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

HOLLANDS KROON – Het concept omgevingsvisie is klaar en ligt ter inzage. Inwoners, ondernemers, instellingen en regiogemeenten kunnen het product inzien en

reageren tot 20 juni 2016.
Halverwege 2014 kwam vanuit de gemeenteraad het verzoek een omgevingsvisie op te stellen samen met inwoners, instellen en bedrijven. De stuurgroep, bestaande uit een aantal gemeenteraadsleden heeft sturing gegeven aan de totstandkoming van de visie. De omgevingsvisie is in te zien via:omgevingsvisie.hollandskroon.nl.

Reageren op de omgevingsvisie

Uw reactie kunt u sturen naar [email protected] of schriftelijk naar de gemeente Hollands Kroon, postbus 8, 1760 AA in  Anna Paulowna t.a.v. de gemeenteraad Hollands Kroon. Graag onder vermelding van het onderwerp ′Omgevingsvisie‘. Als u hulp nodig heeft bij het maken van een inspraakreactie kunt u via t[email protected] een afspraak maken.

Wat is een omgevingsvisie?

De omgevingsvisie is een integrale visie en een helder fundament voor het beleid van Hollands Kroon en de uitvoering ervan voor de periode tot 2030. Het betreft naast ruimtelijke ordening ook onderwerpen als veiligheid, economische en technologische ontwikkelingen, natuur, milieu en bereikbaarheid. Dit moet meer samenhang brengen in het beleid voor de fysieke omgeving om flexibeler in te kunnen spelen op de veranderingen in de maatschappij. Vooral op strategisch niveau is deze samenhang van belang. Daarom worden in deze omgevingsvisie zoveel mogelijk onderwerpen binnen verschillende thema’s zoals Algemeen, Leven, Ondernemen, Groen, Toerisme & Recreatie en Water inhoudelijk met elkaar verbonden.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category