Hollands Kroon krijgt definitief afvalcontainer voor plastic-afval

Hollands Kroon – Ruim 75% van de inwoners is voor de invoering van een 3e afvalcontainer voor plastic, blik en lege pakken.
Dat blijkt uit stemming op het forum Argu, waar inwoners van 3 maart tot en met 4 april hun mening konden geven over de vraag ‘Een 3e container voor plastic, blik en lege pakken. Wat vind jij?’. Het college heeft daarom besloten om de 3e bak in te voeren. Naar verwachting wordt de bak eind 2016 of begin 2017 ingevoerd.
Wethouder Theo Groot: “Het is goed om te merken dat zoveel inwoners betrokken zijn bij Hollands Kroon en hun mening hebben gegeven over de derde container. En we kunnen niet om de uitslag heen; maar liefst 75% is voor de invoering. Dat is erg goed nieuws want met de komst van de derde bak worden we weer een stukje duurzamer. Afvalscheiding bij de bron is echt het allerbeste voor het milieu.”
Argumenten
Op het forum Argu gaven in totaal 570 personen hun mening, 427 mensen waren voor, 131 tegen en 12 bleven neutraal. Per e-mail zijn 7 meningen ontvangen: 1 voor en 6 tegen. Per brief is 1 mening tegen ontvangen. Op de bewonersavond waren 7 meningen voor en 5 tegen de invoering van de 3e minicontainer.
Tweehonderd personen hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid om hun stem te motiveren. Voorstanders gaven aan dat het met een derde container makkelijker wordt om plastic, blik en lege pakken afval apart te houden. Men vindt het goed dat door het scheiden van afval waardevolle materialen blijven behouden, waarvan weer nieuwe producten kunnen worden gemaakt.  Tegenstanders van de derde container noemden als nadeel veelal ruimtegebrek. Als dit het geval is, wordt samen met de inwoner naar een maatwerkoplossing gezocht. Ook de verlaging van de inzamelfrequentie van de grijze container wordt als nadeel genoemd. De ervaring uit andere gemeenten leert dat de inzamelfrequentie van de grijze container naar 1x in de 4 weken voldoende is als het afval goed wordt gescheiden. Bij de invoering wordt extra aandacht aan de genoemde argumenten besteed.
Invoering 3e container
HVC krijgt de opdracht om de 3e container in heel Hollands Kroon bij alle laagbouwwoningen in te voeren. Voorafgaand aan de invoering worden alle inwoners door HVC geïnformeerd op welke wijze dat gaat plaatsvinden.

Wendy
Wendy

Wendy is een gepassioneerde schrijver voor 10beste.com, waar ze haar expertise en interesse combineert om informatieve en boeiende inhoud te creëren. Met een talent voor het vergelijken van verschillende producten en het delen van nuttige inzichten, streeft Wendy ernaar om lezers te helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Haar bijdragen omvatten een breed scala aan onderwerpen, variërend van technologie tot lifestyle, en ze is altijd op zoek naar nieuwe manieren om waarde toe te voegen aan het leven van haar lezers. Volg Wendy's werk op 10beste.com voor nuttige tips, gedetailleerde vergelijkingen en deskundige adviezen.

Inhoud

Nieuwe blogs