Hollands Kroon moet thuiszorgmedewerkers compenseren voor verlies werk

HOLLANDS KROON – De FNV is blij met de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over de huishoudelijke verzorging. De uitspraak geeft eindelijk duidelijkheid over de verantwoordelijkheid van gemeenten om de huishoudelijke zorg in stand te houden: gemeenten moeten hun beleid aanpassen.

‘Gemeenten zoals Hollands Kroon, Amsterdam en Utrecht, die de huishoudelijke verzorging hebben afgeschaft of cliënten massaal korten op hun zorg, moeten dit nu zo snel mogelijk terugdraaien. Kwetsbare cliënten en thuiszorgmedewerkers mogen niet langer de dupe worden van gemeenten die de wet niet naleven.’, aldus Sarah Dobbe van FNV Zorg & Welzijn.
Lees ook: Wethouder Hollands Kroon: Inwoners Hollands Kroon moeten zelfredzijn blijven
De Raad oordeelde woensdag 18 mei dat de huishoudelijk zorg onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) valt. Ook oordeelde de Raad dat huishoudelijke verzorging niet toegekend kan worden op basis van het resultaat ‘schoon en leefbaar huis’. Volgens de Raad is dit namelijk niet objectief vast te stellen, oftewel om welk niveau van schoon gaat het, welke activiteiten moeten er gedaan worden en welke tijd er daarvoor staat. Dit leidt tot rechtsonzekerheid voor cliënten.
Compenseren
De FNV vindt het schrijnend dat deze uitspraak nodig is om gemeenten zover te krijgen de thuiszorg voor hun inwoners goed te organiseren. Deze uitspraak laat duidelijk zien dat deze gemeenten tegen de wet handelen. ‘Tienduizenden thuiszorgmedewerkers zijn zeer waarschijnlijk onterecht ontslagen en nog veel meer kwetsbare cliënten hebben onterecht zorg verloren. Cliënten en thuiszorgmedewerkers, die hierdoor gedupeerd zijn, moeten hiervoor door de gemeenten met terugwerkende kracht worden gecompenseerd worden.’, aldus Dobbe.
Zorgmedewerkster Mirjam uit Hollands Kroon zegt over de uitspraak: ‘We zijn enorm blij met deze uitspraak. We voeren al maanden, samen met de FNV, actie tegen het afschaffen van de huishoudelijke zorg in Hollands Kroon en Schagen. Nu blijkt dat ook de Centrale Raad van Beroep ons gelijk geeft. Nu gaan we onze gemeente houden aan deze uitspraak en zorgen dat vóór 1 juli het beleid aangepast wordt. Dan kunnen wij onze cliënten weer de zorg geven die ze nodig hebben en verdienen.’
Zorggeld op de plank
Op 4 december heeft de FNV afspraken gemaakt met het Kabinet en de gemeenten (georganiseerd in de Vereniging van Nederlandse Gemeenten) om de bezuinigingen op de thuiszorg met 300 miljoen verder terug te dringen. De FNV verwacht dan ook dat gemeenten zich aan deze afspraken houden. Op dit moment bezuinigen veel gemeenten meer dan wordt opgelegd. Onlangs is uit onderzoek van Binnenlands Bestuur gebleken dat veel zorggeld niet aan zorg wordt besteed. 310 miljoen euro aan zorggeld blijft bij gemeenten op de plank liggen. Ook bleek recent dat 80% van de extra gelden (Huishoudelijke Hulp Toelage), die beschikbaar zijn voor gemeenten om werkgelegenheid te behouden, niet wordt besteed. 
Lees ook: Thuiszorgmedewerkers winnen rechtzaak tegen Hollands Kroon
Debat TSN
Vandaag vindt in de Tweede Kamer een debat plaats over TSN en over de WMO. In aanloop op dit debat zal een delegatie thuiszorgmedewerkers aan Kamerleden een ‘reparatieset’ voor de WMO aanbieden, om hen op te roepen de wet en de naleving daarvan te repareren. Zodat geld voor zorg ook aan zorg wordt besteed en gemeenten de wet gaan naleven. In ieder geval Vera Bergkamp (D66), John Kerstens (PvdA) en Renske Leijten (SP) zullen voorafgaande het debat met de thuiszorgmedewerkers in gesprek gaan

Wendy
Wendy

Wendy is een gepassioneerde schrijver voor 10beste.com, waar ze haar expertise en interesse combineert om informatieve en boeiende inhoud te creëren. Met een talent voor het vergelijken van verschillende producten en het delen van nuttige inzichten, streeft Wendy ernaar om lezers te helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Haar bijdragen omvatten een breed scala aan onderwerpen, variërend van technologie tot lifestyle, en ze is altijd op zoek naar nieuwe manieren om waarde toe te voegen aan het leven van haar lezers. Volg Wendy's werk op 10beste.com voor nuttige tips, gedetailleerde vergelijkingen en deskundige adviezen.

Inhoud

Nieuwe blogs