Hollands Kroon riddert 11 inwoners


HOLLANDS KROON – Maar liefst 10 inwoners van Hollands Kroon mogen zich vanaf vanmiddag lid in de Orde van Oranje Nassau noemen en 1 inwoner mag zichzelf zelfs Ridder in de Orde van Oranje Nassau noemen.
Ridder in de Orde van Oranje Nassau:

 • De heer Reginald Visser uit Hippolytushoef: De heer Visser werd in 2005 bij het verlaten van de Koninklijke Marine benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 2002 is de heer Visser directeur van het Maritiem Kennis Centrum. Van 1999 tot 2010 was de heer Visser bestuurslid en daarna voorzitter van het Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ’s Lands Zeedienst. In 2017 loopt zijn laatste termijn af.

De volgende personen zijn lid in de Orde van Oranje Nassau geworden:

 • De heer Wim de Groot uit Anna Paulowna: vanwege zijn ruim 17 jaar durende bestuursfuncties bij de Marine Golfclub Nieuwediep.De inzet en het functioneren van  de heer De Groot als bestuurslid en vrijwilliger is voor een zeer groot deel bepalend geweest voor het goed functioneren van de MGC Nieuwediep in deze periode.
 • De heer Willem Messchaert uit Kolhorn vanwege zijn tomeloze inzet als vrijwilliger, iets dat de heer Messschaert al sinds 1984 doet. Zo is hij sinds 1984 bestuurslid van de Vrienden van de Hondsbossche. Tot 1993 was hij secretaris/projectleider. van 1986 tot 2016 was hij trainer/coach bij Volleybalvereniging Hantam.
 • De heer Gerrit van der Wal uit Anna Paulowna: vanwege zijn inzet bij korfbalvereniging S.V.A.P. ’74.Sinds 1990 is de heer Van der Wal actief voor gereformeerde kerk ‘de Hoeksteen’. Hij was jarenlang kerkenraadslid en is daarnaast tot op heden lid van de commissie van beheer.
 • De heer Ben Boermans uit Wieringerwerf: De heer Boermans is vanaf de oprichting in december 1984 betrokken bij de Stichting SAKO. De stichting heeft tot doel het bevorderen van onderwijs op Katholieke grondslag door het verlenen van materiële steun aan niet-subsidiabele onderwijs- en onderwijsondersteunende activiteiten. Dit door middel van het beheren en verstrekken van gelden.
 • De heer Jaap Bregman uit Westerland: De heer Bregman is sinds 1975 betrokken bij de IJsclub Westerland als bestuurslid, waarvan de laatste 25 jaar als voorzitter en daarvoor als penningmeester. Sinds 1996 bekleedt de heer Bregman diverse functies bij het Gewest Noord-Holland / Utrecht, waaronder bestuurslid van de Technische Commissie Toerschaatsen.
 • De heer Harry Immink uit Middenmeer: De heer Immink was van 1991 tot 2001 voorzitter van Zakenclub Middenmeer. Hij was betrokken bij veel projecten die tot verbetering leidden voor het winkelgebied en Middenmeer in zijn algemeenheid. Zo was hij van 1991 tot 2016 commissielid van jachthaven Middenmeer. Hij heeft ervoor gezorgd dat de jachthaven geheel is opgeknapt.
 • Mevrouw Jopie Jonker uit Nieuwe Niedorp: In de jaren 80 heeft mevrouw zich ingezet als vrijwilligster voor de handbalvereniging in Nieuwe Niedorp. Van 1983 tot 1991 was zij actief als coach en scheidsrechter bij veel handbalteams. Mevrouw verzorgde de trainingen en regelde het vervoer.
 • Mevrouw Marja van der Oord uit Nieuwe Niedorp: In 1991 is de stichting en het Grootmoederstijd & Motorenmuseum opgericht. Het papierwerk, de inrichting en publiciteit nam mevrouw Van der Oord voor haar rekening. Niet alleen bij de totstandkoming maar ook na de opening  is mevrouw druk als gastvrouw en begeleidster van de vrijwilligers.
 • De heer Wil Datema uit Middenmeer: De heer Datema is sinds 1958 actief als vrijwilliger op diverse terreinen, zoals politiek, kerk, sport en verenigingsleven. Zo was hij van 1958 tot 1963 lid van de jeugdgemeenteraad van Wieringermeer, van 1965 tot 1980 bestuurslid en secretaris van de KVP, afdeling Wieringermeer en van 1980 tot 1986 bestuurslid en voorzitter van het CDA, afdeling Wieringermeer.
 • De heer Dirk Doornik uit Hippolytushoef: Sinds 2007 is de heer Doornik voorzitter van Veteranen Contact Wieringen met als doel om ontmoetingen te organiseren voor veteranen die in oorlogsgebieden hebben gediend en/of aan vredesmissies hebben deelgenomen. In 2007 heeft hij tevens het Veteranencafé opgericht.
Wendy
Wendy

Wendy is een gepassioneerde schrijver voor 10beste.com, waar ze haar expertise en interesse combineert om informatieve en boeiende inhoud te creëren. Met een talent voor het vergelijken van verschillende producten en het delen van nuttige inzichten, streeft Wendy ernaar om lezers te helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Haar bijdragen omvatten een breed scala aan onderwerpen, variërend van technologie tot lifestyle, en ze is altijd op zoek naar nieuwe manieren om waarde toe te voegen aan het leven van haar lezers. Volg Wendy's werk op 10beste.com voor nuttige tips, gedetailleerde vergelijkingen en deskundige adviezen.

Inhoud

Nieuwe blogs