2°C | Amsterdam

Konijn alleen in een hok? Vogel alleen in een kooi? Vanaf 2023 mag dat niet meer

HOLLANDS KROON – Toevallig in de tuin een hok staan met daar in zo’n lief konijntje? Of een in de kamer een kanarie in een kooi ? Dan bent u vanaf 2023 zwaar in overtreding. De Partij voor de Dieren heeft een amendement zien worden aangenomen waarin wordt opgeroepen om vanaf 2023 dit te verbieden. Op CDA, CU, VVD, SGP, DENK, BBB na, werd de het amendement afgelopen week aangenomen door de Eerste Kamer. PVV, FvD, D66, PvdA, PvdD, GL, SP, Den Haan, BIJ1, JA21, Volt stemden eerder in de Tweede Kamer voor het amendement. Minister Carola Schouten van Landbouw is niet blij met het aannemen van het amendement maar zal het amendement wel uitvoeren.

Zowel het tweede paarse kabinet (in 2002) als het kabinet-Balkenende IV (in 2007) stelde als doel om uiterlijk in 2022 het perspectief van het dier en het soorteigen gedrag leidend te laten zijn voor het welzijn van dieren in de veehouderij. Dieren zouden niet langer worden aangepast aan het systeem, maar het systeem zou zijn aangepast aan de behoeften van dieren. Dieren zouden hun natuurlijke gedrag moeten kunnen vertonen, ze zouden daglicht krijgen en voldoende ruimte om zich goed te kunnen bewegen.

Eendjes zwemmen in het water

Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren diende om deze kreet het amendement in april in, wijzend op de eenden in de eendenfokkerijen die nooit zwemwater krijgen te zien waardoor het gewicht vol op hun zwemvliezen komt te staan en daar is het lichaam van de eend niet op gebouwd waardoor jonge kuikens omvallen en sterven. Dit zette de fracties van PVV, FvD, D66, PvdA, PvdD, GL, SP, Den Haan, BIJ1, JA21, Volt aan het denken en stemden voor het amendement.

Hieronder leest u het amendement

Maar op dit moment worden dieren in de gangbare Nederlandse veehouderij nog altijd ernstig beperkt in hun natuurlijk gedrag. Zo hebben eenden in de eendenhouderij geen toegang tot zwemwater en worden konijnen in de konijnenhouderij gehouden in kooien zonder mogelijkheid om bijvoorbeeld te graven. Met fysieke ingrepen zoals het couperen van biggenstaartjes, het onthoornen van kalfjes en geiten en het verwijderen van de achterste tenen bij hanen die als ouderdier worden gehouden, worden dieren nog altijd aangepast aan het houderijsysteem.

Dit amendement regelt dat het na 2022 niet langer is toegestaan om een dier pijn te doen of bij een dier letsel te veroorzaken, dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen met als doel om het dier op een bepaalde manier te kunnen huisvesten. Dit betekent dat fysieke ingrepen vanaf dat moment niet meer zijn toegestaan als deze bijvoorbeeld worden gedaan om dieren in een bepaalde ‘dichtheid’ te kunnen houden, of om problemen zoals staartbijten te voorkomen die voortkomen uit de wijze waarop de dieren worden gehouden, zoals stress of het te vroeg weghalen van biggen bij de zeug. Ook zal het niet langer zijn toegestaan om dieren te houden in een huisvestingssysteem dat hen permanent de mogelijkheid ontneemt om hun natuurlijke gedrag te vertonen, aangezien dit schadelijk is voor het welzijn en de gezondheid van een dier.

De overgangstermijn sluit aan bij de gestelde doelen in de Beleidsnota dierenwelzijn van Minister Brinkhorst (2002) en de Nota dierenwelzijn van Minister Verburg (2007).

Volgens de indiener dient dit onderdeel in werking te treden op 1 januari 2023. Gezien de flexibele mogelijkheden tot inwerkingtreding hoeft hier verder niets voor te worden geregeld.

Related Articles

Verdien een beloning in de vorm van rente door middel van het staken van crypto!

Meer weten? Lees er meer over bij onze top 3 favo exchanges:

Est, netus aenean hendrerit sed purus ipsum amet.

Een beginner in de cryptowereld? Nederlands grootste crypto exchange Bitvavo helpt je graag in jouw proces!

Belangrijke mededeling: Tijdelijk 1000 euro GRATIS trading fees

HollandseKroonactueel.nl biedt jou niet alleen het laatste Crypto nieuws. Wij bieden jou ook 1000 euro gratis trading fees aan bij Nederlands grootste Crypto Exchange.