LADA blijft tegen grootschalig opvang vluchtelingen

HOLLANDS KROON – Het manifest ‘Samen maken we het verschil in 2016’ van Stichting Vluchtelingenwerk blijft het uitgangspunt voor LADA om vluchtelingen op te vangen. Dat betekent geen grootschalige opvang in een AZC. Vluchtelingen worden in kleine groepen gehuisvest, verspreid over de hele gemeente waardoor een snellere en betere integratie bereikt kan worden. Hier voor worden leegstaande gebouwen geschikt gemaakt.
Op de vier bewonersavonden en uit onze gesprekken op straat komt naar voren dat er voor deze kleinschalige opvang draagvlak is. Ook is er onder de inwoners grote bereidheid om als vrijwilliger mee te helpen aan de inburgering van vluchtelingen. Wel werd aangegeven dat men dat in eigen dorp wil doen en niet naar een dorp 10 km verderop. Dat pleit ook voor een gespreide opvang waardoor op optimale inzet van vrijwilligers gerekend kan worden.
Door leegstaande gebouwen te verbouwen kan op korte termijn met de opvang begonnen worden. Een nieuw te bouwen AZC vergt veel meer tijd. Ook zijn met een nieuw AZC veel meer kosten te verwachten doordat er een hele infrastructuur aangelegd moet worden. Op de kennisconferentie voor vluchteling, gehouden op 10 juni in het gemeentehuis van Medemblik, werd deze wijze van opvang voorgelegd aan een medewerker van het COA. Na eerst een duidelijke afwijzing kwam er toch een opening. De opvanglocaties moeten dan een satelliet zijn van een nabij gelegen AZC. Den Helder en Heerhugowaard komen daarvoor in aanmerking. In de Brabantse gemeenten Boxtel en Heusden heeft het COA wel toegestaan dat opvang buiten een AZC plaats vindt.
Lees ook: VVD: Nee tegen AZC
De gemeente voldoet aan de taakstelling voor het vestigen van vergunninghouders. Het opnemen van extra vergunninghouders kan alleen plaats vinden als dat niet ten koste gaat van de eigen woningzoekenden. Op de kennisconferentie deed gedeputeerde Joke Geldhof een dringend beroep op de gemeenten in de veiligheidsregio om snel voor tijdelijke opvang voor vergunninghouders te zorgen Daarvoor wordt tijdelijke huisvesting in leegstaande gebouwen toegestaan. Ook mobiele, tijdelijke woningen zijn mogelijk. Dit heeft geen invloed op de woningbouwprogramma’s. Echter, wanneer de termijn van tijdelijke huisvesting verstreken is, moet wel definitieve huisvesting aangeboden worden. Dat betekent dat er extra gebouwd moet worden om het contingent woningen in de sociale huursector te vergroten, wil de huisvesting van de eigen inwoners niet in de knel komen.
De link naar het manifest

Wendy
Wendy

Wendy is een gepassioneerde schrijver voor 10beste.com, waar ze haar expertise en interesse combineert om informatieve en boeiende inhoud te creëren. Met een talent voor het vergelijken van verschillende producten en het delen van nuttige inzichten, streeft Wendy ernaar om lezers te helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Haar bijdragen omvatten een breed scala aan onderwerpen, variërend van technologie tot lifestyle, en ze is altijd op zoek naar nieuwe manieren om waarde toe te voegen aan het leven van haar lezers. Volg Wendy's werk op 10beste.com voor nuttige tips, gedetailleerde vergelijkingen en deskundige adviezen.

Inhoud

Nieuwe blogs