LADA luisterde in Middenmeer…

Middenmeer – In De Meerbaak in Middenmeer werd een kleine agenda behandeld. Wel punten waarover stevig gediscussieerd werd. De dreigende teloorgang van het openbaar voer op het Noord-Hollandse platteland en de omgevingsvisie waren de hoofdthema’s.
Openbaar vervoer
De heer Heneweer komt ons bijpraten over zijn eerder gepresenteerde plan om in de Noordkop goed openbaar vervoer te behouden. Hij geeft aan welke buslijnen er zullen verdwijnen bij de nieuwe aanbesteding. Een flinke kaalslag is op handen. De provincie stelt belbussen voor om dit op te vangen. Het plan rond de Noordkop Hopper sluit hier op aan. Een onbemande centrale verdeelt het werk in dit plan. Verder gaan de buurtbussen ook hier in meedraaien. Bij drukte kunnen extra taxi’s en busjes ingeschakeld worden. Er zal met lokale taxibedrijven gewerkt gaan worden. Vorige week is het plan besproken in de statencommissie waar ook de dorpsraad van Petten een warm pleidooi voor de Noordkophopper hield. De voltallige commissie heeft zich achter de plannen geschaard. Fractievoorzitter Henk van Gameren verwijst naar de motie die door LADA is ingediend en waarin het college gevraagd wordt om met de provincie in gesprek te gaan.
Omgevingsvisie
LADA heeft zich hard gemaakt voor het mogelijk maken van permanente bewoning van recreatiewoningen. Een bouwbesluit tijdens de bouw is bindend. Er wordt een amendement ingediend, samen met SHK. Er is een tekort aan sociale huurwoningen waardoor de recreatiewoningen gebruikt worden als alternatief voor onder andere jongerenhuisvesting. De heer Kerkhoven maakt zich zorgen of dit geen problemen kan geven. Gaat er geen overlast ontstaan voor eigenaren die hun woning wel voor recreatie gebruiken? Het is belangrijk goed te kijken of dit geen onverkoopbare recreatiewoningen oplevert.
Verder hebben wij het Kruiszwin, tegenover de Hema in Anna Paulowna, ingebracht. Deze locatie heeft potentie voor seniorenwoningen. Een mooie stek. De woningbouwvereniging kreeg niet de kans dit te ontwikkelen omdat Kruiszwin tot aardkundig monument is benoemd, waar twijfels over bestaan. Ook ’t Veld Noord is ingebracht. In de omgevingsvisie moet de ambitie worden uitgesproken dat Hollands kroon deze locaties nodig heeft om een goed woningbouwprogramma te ontwikkelen. Er wordt een amendement ingediend.
LADA on tour
Peter Couwenhoven doet kort verslag van de gesprekken op straat van de afgelopen zaterdagen. Kleinschalige opvang van vluchtelingen verspreid over de dorpen is de geldende mening. Opvang in een AZC alleen als dat nodig is maar ook dan niet groot. Genoemd werd maximaal 300. anderen vinden 100 al genoeg. Ook zijn mensen voor referenda. Dat heeft de fractie opgepakt en werkt met de griffie aan een initiatiefvoorstel om tot een referendumverordening in Hollands Kroon te komen. Ook het onderhoud van het groen kwam weer regelmatig ter sprake. Men bespeurt weinig verbetering.

Picture of Wendy
Wendy

Wendy is een gepassioneerde schrijver voor 10beste.com, waar ze haar expertise en interesse combineert om informatieve en boeiende inhoud te creëren. Met een talent voor het vergelijken van verschillende producten en het delen van nuttige inzichten, streeft Wendy ernaar om lezers te helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Haar bijdragen omvatten een breed scala aan onderwerpen, variërend van technologie tot lifestyle, en ze is altijd op zoek naar nieuwe manieren om waarde toe te voegen aan het leven van haar lezers. Volg Wendy's werk op 10beste.com voor nuttige tips, gedetailleerde vergelijkingen en deskundige adviezen.

Inhoud

Nieuwe blogs