2°C | Amsterdam

LADA luistert in Nieuwe Niedorp


NIEUWE NIEDORP – Doordat er een kleine agenda voor de raadsvergadering van deze maand te bespreken was, werd er tijdens de openbare fractievergadering van maandag 16 januari in dorpshuis Prins Maurits over een aantal zaken die spelen stevig gediscussieerd.
Maandag 23 januari vergadert de commissie Ruimte, Wonen en Water van Provinciale Staten. De brief die de raad van Hollands Kroon naar Provinciale staten gestuurd heeft waarin gevraagd wordt de verplaatsing van het bedrijf Royal ZAP naar de Kerkweg planologisch mogelijk te maken wordt dan behandeld. Fractielid Peter Couwenhoven zal inspreken.
Om het watersporttoerisme en recreatie te bevorderen moeten de bruggen in de Kerkweg en de Westfriese sluis van een beweegbaar brugdek voorzien worden. Gevraagd werd of het niet goedkoper kan.
Het accommodatiebeleid kwam uitgebreid ter sprake. De heer Van Essen gaf een toelichting over de stand van zaken bij de zwembaden. De plannen voorzien in een  fors terugdringen van de kosten en hij is optimistisch dat de door de raad gestelde voorwaarden om de vier baden open te houden kan worden gehaald. Er zal echter meer tijd nodig zijn. Sportfondsen heeft de opdracht gekregen het eindrapport samen te stellen. Grote vraag is wat de ontwikkelingen in Wieringerwerf gaan betekenen nu daar gedacht wordt aan een nieuw te bouwen zwembad dat ingepast wordt in de plannen voor de sportcampus.
Gevraagd werd naar de ontwikkeling van de brede school in Hippolytushoef. Het duurt wel erg lang. Overleg met alle betrokkenen is daar de oorzaak van. LADA is daar voorstander van maar het moet wel tot resultaat leiden. Wat in Slootdorp wel goed is gegaan is in Hippolytushoef niet gelukt. Er komt nu snel een advies van het college over de locatiekeuze nu de Irisstaat niet meer in beeld is. Dat moet er eerst zijn om inzicht te krijgen of het beschikbare budget nog voldoende zal zijn. Zorgen werden er uitgesproken over de ontwikkelingen rond sporthal Veerburg. Er zijn in het verleden verkeerde keuzes gemaakt waardoor er van een sluitende exploitatie geen sprake meer is. Hoe kan dat gerealiseerd worden om sporthal Veerburg open te houden was de vraag waarop geen duidelijk antwoord voorhanden was. Duidelijk is wel dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn om Veerburg open te houden.
Het handhavingsbeleid kwam uitgebreid ter sprake. Daarover zijn grote zorgen onder de aanwezigen. Vragen die gesteld werden: waarom zijn er zoveel zaken onder de rechter, moeten de procedures niet aangescherpt worden, wie heeft en waar zijn fouten gemaakt, hoe kunnen we het verbeteren? Het kost onnodig gemeenschapsgeld dat beter gebruikt kan worden. Conclusie was dat Hollands Kroon strakker moet handhaven.
Het gebruik van de Argu-app moet gestimuleerd worden. Het moet echt gebruikt gaan worden om inwoners met elkaar te laten communiceren. Daarvoor zal de fractie zich inzetten. Een goede start kan zijn om de vraag te stellen  hoe men over de opvang en huisvesting van arbeidsmigranten denkt.
Het initiatiefvoorstel om te komen tot een referendumverordening in Hollands Kroon is klaar en zal ingediend worden voor behandeling in de raad.

Related Articles

Op zoek naar een heerlijk en voedzaam recept? Zoek niet verder! Ons borstplaat recept is perfect voor elke gelegenheid. Het is makkelijk te maken,
Op zoek naar een heerlijk nieuw recept om uit te proberen? Bokkenpootjes zijn een traditionele Nederlandse traktatie die perfect zijn voor elke gelegenheid. Ze

Verdien een beloning in de vorm van rente door middel van het staken van crypto!

Meer weten? Lees er meer over bij onze top 3 favo exchanges:

Est, netus aenean hendrerit sed purus ipsum amet.

Een beginner in de cryptowereld? Nederlands grootste crypto exchange Bitvavo helpt je graag in jouw proces!

Belangrijke mededeling: Tijdelijk 1000 euro GRATIS trading fees

HollandseKroonactueel.nl biedt jou niet alleen het laatste Crypto nieuws. Wij bieden jou ook 1000 euro gratis trading fees aan bij Nederlands grootste Crypto Exchange.