LADA-motie Openbaar vervoer Concessies raadsbreed aangenomen

Hollands Kroon – Een motie over het Openbaar Vervoer ingebracht door LADA heeft de steun van de voltallige gemeenteraad gekregen. In de motie riep LADA het college op om waar mogelijk de kwaliteit van het openbaar vervoer in Noord-Holland-Noord te verbeteren en te gaan zorgen voor behoudt van het openbaar vervoer in onze regio.
Maar ook riep LADA via de motie op om het beschikbare budget uit te breiden met eigen provinciale middelen als dit nodig blijkt te zijn om het openbaar vervoer in Hollands Kroon te verbeteren.  LADA ziet ook dat de samenwerking tussen Hollands Kroon en de uitvoerende instantie een pré moet zijn om de onderkant van de markt beter te bedienen.
In de voorbereiding heeft de provincie een OV visie opgesteld. In de OV Visie 2020 is gesteld dat niemand verstoken mag zijn van Openbaar Vervoer, maar dat lege buslijnen geen oplossing meer zijn voor landelijke gebieden. De provincie is daarom de afgelopen vier jaar op zoek gegaan naar alternatieven. Aan alle gemeenten is gevraagd naar hun ideeën. Er zijn een aantal nieuwe alternatieven ontstaan: nieuwe buurtbusinitiatieven, de belbus Noordkop,  en de pilot Texelhopper. Maar toch blijven we kampen met het vraagstuk van vele opdrachtgevers OV: de lijnbussen zijn te leeg, regiotaxi’s  duur, en buurtbussen met vrijwilligers kwetsbaar. Het onderwerp onderkant OV, de laag bezette lijnen, blijft dus bestaan.
Nu de visie wordt omgezet in een aanbesteding stelt de provincie dat zij alleen OV regelt en de gemeente terugverwijst om zelf de rest uit te zoeken Een gemiste kans, vooral aan de vooravond van de aanbesteding van een 15 jaar durende nieuwe OV concessie: dé kans om zaken samen goed voor te bereiden.

Picture of Wendy
Wendy

Wendy is een gepassioneerde schrijver voor 10beste.com, waar ze haar expertise en interesse combineert om informatieve en boeiende inhoud te creëren. Met een talent voor het vergelijken van verschillende producten en het delen van nuttige inzichten, streeft Wendy ernaar om lezers te helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Haar bijdragen omvatten een breed scala aan onderwerpen, variërend van technologie tot lifestyle, en ze is altijd op zoek naar nieuwe manieren om waarde toe te voegen aan het leven van haar lezers. Volg Wendy's werk op 10beste.com voor nuttige tips, gedetailleerde vergelijkingen en deskundige adviezen.

Inhoud

Nieuwe blogs