LADA stemt in met kadernota 2017

HOLLANDS KROON – De fractie van LADA kan zich vinden in de Kadernota 2017 die het college van Hollands Kroon heeft gepresenteert.
Henk van Gameren van LADA zegt: ,, De vertaling naar maatschappelijke effecten vinden wij dan ook verfrissend en past ons. Daarom complimenten naar het management en projectgroep die doormiddel van werksessies dit resultaat heeft opgeleverd.
Van Gameren wil vooral aandacht voor een grote groep inwoners van Hollands Kroon die vereenzamen binnen de gemeente Hollands Kroon. Hiervoor wil hiervoor twee programma’s starten, het Programma Vitaliteit via de cluster Zorg en het Programma Leefbaarheid via de cluster Accomodaties.  Van Gameren zegt: ,, Vitaal ouder worden is een must en daarom een maatschappelijke missie voor ons allemaal. Laagdrempelige activiteiten in de nabijheid kunnen vereenzaming voorkomen. Belangrijk gevolg is dan ook dat dit het vitaal ouder worden alleen maar kan bevorderen.
LADA wil veel aandacht schenken daan de ‘Voorschool’, vanuit Den Haag komt er een budget beschikbaar waardoor er meer kansen ontstaan om een kind de kans te gunnen zich te ontwikkelen, immers , een Integraal Kind Centrum met Voorschool betekent preventie op de Jeugdzorg. Om dit te realiseren wil LADA via een amandement om deze twee programma’s aan de tekst in de Kadernota 2017 toe te voegen.
Maar LADA wil ook aandacht voor een goede bereikbaarheid, en wil hiervoor de infrastructuur verbeteren, voor zowel het vervoer over water als over land en voor de beroepsvaart en recreatie.
Van Gameren besluit door te zeggen dat LADA staat voor een veilige leefomgeving, ,, Gezamenlijk wordt ook hier een amendement voor in gediend binnen het cluster Veiligheid, om zo een betere samenwerking tussen buurtbemiddeling, kernbeheer, wijkteams en handhavers te geraken. Zo willen wij een verdere verbetering van de leefbaarheid  creëren.”
 
 

Wendy
Wendy

Wendy is een gepassioneerde schrijver voor 10beste.com, waar ze haar expertise en interesse combineert om informatieve en boeiende inhoud te creëren. Met een talent voor het vergelijken van verschillende producten en het delen van nuttige inzichten, streeft Wendy ernaar om lezers te helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Haar bijdragen omvatten een breed scala aan onderwerpen, variërend van technologie tot lifestyle, en ze is altijd op zoek naar nieuwe manieren om waarde toe te voegen aan het leven van haar lezers. Volg Wendy's werk op 10beste.com voor nuttige tips, gedetailleerde vergelijkingen en deskundige adviezen.

Inhoud

Nieuwe blogs