2°C | Amsterdam

LADA wil opheldering over rioleringswerkzaamheden Winkel


WINKEL – Bewoners in de Bloemenbuurt in Plan Dekker in Winkel werden onaangenaam verrast door de start van de werkzaamheden, verband houdend met de vervanging van het riool en de daaraan gekoppelde herinrichting van de wijk. Woensdag 7 juni ontvingen de bewoners per brief het bericht dat de volgende dag met het werk gestart zou worden.  Een reactie van bewoners: Wij kunnen nu niets plannen rond afleveren van een nieuw bed, keuken etc. Een verbouwing en verhuizingen in de buurt zijn ook al gepland.
Inmiddels zijn er brieven van bewoners aan u verzonden waarin de grieven duidelijk verwoord zijn. Een samenvatting uit een van de brieven:

Ik constateer nu:

 1. dat de gemeente de bewoners onvoldoende betrekt en onvoldoende inspraak geeft bij het ontwikkelen van de herinrichting;
 2. dat de wensen en ideeën van de bewoners niet benut worden voor het opstellen van het nieuwe plan;
 3. dat de bewoners geen inzage krijgen in het plan dat nu gerealiseerd wordt;
 4. dat de bewoners niet tijdig worden geïnformeerd over de start, de fasering en de planning van de werkzaamheden;
 5. dat de bewoners niet geïnformeerd worden over de overlast tijdens de werkzaamheden en de bereikbaarheid van de woningen;
 6. dat er geen concrete informatie over het plan en de uitvoering is te vinden op de gemeentelijke website;
 7. dat de gemeente op geen enkele wijze fatsoenlijk met haar bewoners communiceert.

 Kortom, de bewoners worden volledig buiten spel gezet en hebben maar te slikken en af te wachten wat er in hun buurt gebeurt.
 Wat er in Winkel gebeurt staat haaks op wat het beleid in Hollands Kroon zou moeten zijn: inwoners betrekken bij de herinrichting van hun buurt zoals ook in Wieringerwerf gebeurt. In Winkel is daar niets van terug te vinden. Er is een inloopavond geweest waarop inwoners kennis konden nemen van de plannen. Dat is geen open gesprek met inwoners waarin zij uitgenodigd worden met ideeën te komen.
Na de inloopavond is er door bewoners een plan opgesteld dat voorgelegd werd aan de projectleider van de uitvoerder. Hij vond het uitvoerbaar en adviseerde het op een tweede inloopavond te bespreken met de buurt. Het antwoord van de gemeente was een totale afwijzing, zonder daar nog met de inwoners over te hebben gesproken. Hoewel een avond, waarop het eindplan gepresenteerd zou worden was toegezegd, heeft die nooit plaats gevonden.
Inwoners zijn zeer verbolgen over de hele gang van zaken en  voelen zich niet serieus genomen.       
De fractie van LADA begrijpt niet dat dit nu nog voorkomt in de gemeente Hollands Kroon die zich op de borst slaat zo goed naar de inwoners te luisteren om ze bij uitvoering en beleid te betrekken. 

Dat brengt ons tot de volgende vragen:   

 1. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?
 2. Hoe en door wie worden deze projecten aangestuurd?
 3. Bent u bereid het werk voor korte tijd stil te leggen om met de buurt in gesprek te gaan om alsnog te bezien hoe de wensen en ideeën die zijn ingebracht, zijn in te passen?
 4. Zo nee, graag een duidelijk gemotiveerd antwoord.   

Met vriendelijke groet, 
namens de LADA-fractie
Peter Couwenhoven
fractiesecretaris

Related Articles

Verdien een beloning in de vorm van rente door middel van het staken van crypto!

Meer weten? Lees er meer over bij onze top 3 favo exchanges:

Est, netus aenean hendrerit sed purus ipsum amet.

Een beginner in de cryptowereld? Nederlands grootste crypto exchange Bitvavo helpt je graag in jouw proces!

Belangrijke mededeling: Tijdelijk 1000 euro GRATIS trading fees

HollandseKroonactueel.nl biedt jou niet alleen het laatste Crypto nieuws. Wij bieden jou ook 1000 euro gratis trading fees aan bij Nederlands grootste Crypto Exchange.