Landbouwvoertuigen hoger dan 4 meter hebben nu een ontheffing nodig, politie gedoogd niet langer

HOLLANDS KROON – De agrarische sector, en de bollenteelt in het bijzonder, is een belangrijke economische activiteit in Hollands Kroon. Als gevolg van de vergaande mechanisatie, zetten zij landbouwmachines in. Dat gebeurt vooral in de bollenteelt en seizoensmatig met onder andere strodekmachines, stroafhalers en bollenplantmachines.

Vanwege hun functionaliteit zijn deze landbouwmachines vaak hoger dan het wettelijk toegestane maximum van 4.00 meter. Deze zijn officieel niet toegestaan op de openbare weg. Vanaf 1 april is het mogelijk – en noodzakelijk – om een ontheffing aan te vragen voor te hoge landbouwmachines, want de politie zal dit niet langer gedogen.

De politie gaat controleren op te hoge landbouwvoertuigen

Formeel hebben voertuig die de wettelijke afmetingen overschrijden een ontheffing nodig van de wegbeheerder om op de openbare te mogen rijden. Uit de praktijk blijkt dat te hoge landbouwmachines al jarenlang worden gedoogd in Gemeente Hollands Kroon. Inmiddels zijn er voorbeelden uit de praktijk waarbij de politie wel handhavend wil optreden tegen de te hoge landbouwmachines. De politie heeft recentelijk pas geconstateerd dat een groeiend aantal voertuigen te hoog zijn. Zij heeft besloten dat de tijd van gedogen voorbij is. Wij menen dat de hoogteoverschrijding van landbouwmachines geen extra risico vormt voor de verkeersveiligheid, mits bestuurders de verkeersregels volgen. Daarom kunnen agrariërs vanaf 1 april een ontheffing aanvragen.

Vraag uw ontheffing aan

Een ontheffing aanvragen kan deze link. U logt in met DigiD of eHerkenning en vult uw gegevens in. Voor een aanvraag van een ontheffing voor vijf voertuigen vraagt Hollands Kroon een legesbedrag van € 56,65. U betaalt dit bedrag via iDEAL na het versturen van de aanvraag. Deze ontheffing is vijf jaar geldig. Hollands Kroon verwacht dat na deze vijf jaar de ontheffingen, net zoals ontheffingen voor te brede voertuigen, via het RDW gedaan kunnen worden.

Picture of Wendy
Wendy

Wendy is een gepassioneerde schrijver voor 10beste.com, waar ze haar expertise en interesse combineert om informatieve en boeiende inhoud te creëren. Met een talent voor het vergelijken van verschillende producten en het delen van nuttige inzichten, streeft Wendy ernaar om lezers te helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Haar bijdragen omvatten een breed scala aan onderwerpen, variërend van technologie tot lifestyle, en ze is altijd op zoek naar nieuwe manieren om waarde toe te voegen aan het leven van haar lezers. Volg Wendy's werk op 10beste.com voor nuttige tips, gedetailleerde vergelijkingen en deskundige adviezen.

Inhoud

Nieuwe blogs