LTO Hollands Kroon wil actie tegen eigenaren loslopende honden

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Hollands Kroon – De LTO afdeling in Hollands Kroon maakt zich ernstig zorgen na het horen dat er regelmatig honden loslopen tussen (drachtige) schapen. Dit heeft al geleid tot enkele dode schapen en het verwerpen van lammeren en hoge dierenartskosten.
Wim Mostert , voorzitter van LTO Hollands  Kroon, wijst verder op het feit dat honden de Neospora ziekte kunnen verspreiden onder koeien en schapen waardoor er vaak tot abortus van het kalf/lam moet worden overgegaan. Op dit moment broeden de weidevogels en ook deze dieren hebben veel last van de loslopende honden. 
Lees ook: Schapenhouders zijn loslopende honden meer dan beu
Neospora caninum is een van de belangrijkste besmettelijke oorzaken van verwerpen bij koeien. Een infectie met Neospora leidt niet tot ziekteverschijnselen bij de koeien. Wel kan de parasiet door weefselbeschadiging de dood van de ongeboren vrucht veroorzaken. In een vroeg stadium van de dracht kan dit onopgemerkt blijven. Vooral bij pinken komen de vruchtbaarheidsproblemen voor. Als de vrucht op een leeftijd van drie tot vier maanden sterft, kan deze verdrogen of mummificeren en vaak pas maanden later worden afgezet. Als de vrucht na de vierde maand van de dracht sterft, treedt vrijwel altijd binnen 48 uur abortus op. Een enkele keer worden kalveren geboren met hersenafwijkingen ten gevolge van Neospora. Niet elk geïnfecteerd dier verwerpt, maar kan de infectie wel overdragen.(bron: GDDiergezondheid)
Mostert zegt in een brief aan het college en de gemeenteraad: “Als agrariër proberen we ons brood te verdienen door onder andere te zorgen voor gezonde dieren, daarnaast proberen we ook de natuur een handje te helpen. Beide activiteiten worden op dit moment ernstig verstoord door loslopende honden
Mostert hoopt dan ook dat Hollands Kroon snel met doeltreffende maatregelen komt en samen met LTO Hollands Kroon naar een werkende oplossing wil gaan zoeken.
 
 

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category