Merke Blauhûs, de Wieringer Sanghers waren er bij.

HIPPOLYTUSHOEF  – Kermis, ‘Merke’ in het fries is waarschijnlijk ontstaan uit het woord Kerkmis. Het bouwen van een kerk duurde in de Middeleeuwen vaak vele generaties lang. Was het gebouw eenmaal klaar dan hield men een kermis, een mis om de kerk in te wijden.
Bij zo’n gebeurtenis werdenTeatskehus de wereldlijke en geestelijke adel en andere hooggeplaatste uitgenodigd. Deze kwamen dan met hun gevolg naar de desbetreffende stad of dorp. Het reizen in die tijd was veel moeilijker, zwaarden en nam veel meer tijd in beslag. Dus was men eenmaal op de plaats van bestemming dan bleef men hier meerdere dagen om uit te rusten en vertier te zoeken. Hierdoor waren bij een dergelijke gebeurtenis ook de troubadours, de acrobaten, de uitbaters, de marskramer e.d. aanwezig om de mensen te vermaken.
Dit jaar 2016, was het koor de Wieringer Sanghers uitgenodigd om een optreden te verzorgen in het verzorgingshuis Teatskehûs. Het koor, altijd wel voor een uitje over de Afsluitdijk te vinden, nam de uitnodiging gretig aan. Aldus geschiedde het, dat het koor in Blauwhuis aantrad.
Het koor startte met het normale programma en dus met het alom bekende “Wie wil er mee naar Wieringen varen”, gevolgd door nog een aantal vrolijke en bekende liederen, zoals “Ik zou wel eens willen weten”, en “Spiegelbeeld”. Ook werd door het koor een paar vissersliederen, t.w. “De Visserman” en “Vissers van toen” ten gehore gebracht.
Tijdens de modeshow werden niet alleen de kledij, maar ook gewoontes en gebruiken van Wieringen, in beeld gebracht. Na de pauze, waarin de Wieringer Sanghers van een drankje werden voorzien, volgde het 2e deel van het optreden waarbij de mannen met het “Zeeroverslied” en “West zuid west van Ameland” weer van wal staken.
In de zaal genoot een ieder op zijn eigen manier van het gevarieerde programma. Het optreden werd vervolgd met nog een aantal liederen zoals “Naar de Kermis” en “Nooit op Zondag” en een voordracht van Simon van den Bunt.
Het koor eindigde het optreden met het “Reisje langs de Rijn” en “Daar bij de Waterkant” waarbij iedereen mee klapte, en als laatste lied de afsluiter, het vertrouwde “Tot ziens allemaal”.
Het publiek liet blijken dat ze er van de middag genoten had.

Wendy
Wendy

Wendy is een gepassioneerde schrijver voor 10beste.com, waar ze haar expertise en interesse combineert om informatieve en boeiende inhoud te creëren. Met een talent voor het vergelijken van verschillende producten en het delen van nuttige inzichten, streeft Wendy ernaar om lezers te helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Haar bijdragen omvatten een breed scala aan onderwerpen, variërend van technologie tot lifestyle, en ze is altijd op zoek naar nieuwe manieren om waarde toe te voegen aan het leven van haar lezers. Volg Wendy's werk op 10beste.com voor nuttige tips, gedetailleerde vergelijkingen en deskundige adviezen.

Inhoud

Nieuwe blogs