Minister Schippers (VWS) op bezoek in de Noordkop

Regionieuws – Woensdag 6 april was minister Edith Schippers van VWS op werkbezoek in de Kop van Noord-Holland. Op een werkconferentie over de toekomst van de zorg in de Kop van Noord-Holland sprak zij met een wethouder (namens de vier gemeenten) en bestuurders van zorgorganisaties. Het Gemini Ziekenhuis uit Den Helder zat als een van de belangrijke zorgpartners aan tafel om hierover mee te kunnen discussiëren. Andere gesprekspartners waren onder andere GGD, GGZ, thuiszorg, jeugdzorg, ouderenzorg, gemeente en zorgverzekeraar. De minister heeft aangegeven in gesprek te willen blijven over de ontwikkelingen die vandaag in gang zijn gezet.
Beschikbaarheid van zorg in de regio
Het werkbezoek is onderdeel van een reeks bezoeken aan gebieden waar de bevolking sneller dan elders vergrijst, hetgeen o.a. het geval is in zogenaamde anticipeerregio’s. De Kop van Noord-Holland is zo’n regio. De minister wilde zich laten informeren hoe het er voor staat en meedenken hoe goede zorg in de toekomst beschikbaar kan blijven voor de inwoners.
Alle zorg- en welzijnsorganisaties en de vier gemeenten van de Kop van Noord-Holland waren aanwezig bij het werkbezoek. Vertegenwoordigers van alle onderdelen van de sector gingen met de minister in gesprek. De rest van de dag is gebruikt om een agenda voor de toekomst van de zorg op te stellen met als titel: Wind mee voor de Kop. Jeroen van de Noordaa, directeur ZONH na afloop: “We hebben een gezamenlijk doel geformuleerd. Er zijn toezeggingen gedaan door alle betrokken bestuurders en professionals om hieraan te werken, samen met inwoners. We pakken een aanjaagfunctie op en gaan snel aan de slag om de minister, als zij ons over negen maanden weer bezoekt, van een goede voortgangsrapportage te voorzien.”
Wind mee voor de Kop
De titel Wind mee voor de Kop is niet voor niets gekozen. In de kop van Noord-Holland waait het namelijk altijd. En je hebt er vaak tegenwind. Er wonen stoere mensen, die gewend zijn hun eigen boontjes te doppen en het met elkaar te rooien. De Kop is omgeven door drie zeeën, er leeft een soort eilandgevoel: wij doen het hier zelf.
En juist in die combinatie van kracht en zelfredzaamheid schuilt het gevaar. Daardoor wordt de kwetsbaarheid van de regio onvoldoende zichtbaar. Een deel van de Kop van Noord-Holland heeft namelijk al langere tijd te maken met een combinatie van een relatief grote behoefte aan zorg en relatief weinig middelen om die op te kunnen vangen. Nu de zorgvraag door de vergrijzing verder toeneemt, wordt het beschikbaar houden van kwalitatief goede, betaalbare zorg een hele opgave. Het is ook een maatschappelijke opgave en daarom is het van belang om in co-creatie tussen inwoners, zorgaanbieders, gemeenten en financiers deze opgave op te pakken.

Wendy
Wendy

Wendy is een gepassioneerde schrijver voor 10beste.com, waar ze haar expertise en interesse combineert om informatieve en boeiende inhoud te creëren. Met een talent voor het vergelijken van verschillende producten en het delen van nuttige inzichten, streeft Wendy ernaar om lezers te helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Haar bijdragen omvatten een breed scala aan onderwerpen, variërend van technologie tot lifestyle, en ze is altijd op zoek naar nieuwe manieren om waarde toe te voegen aan het leven van haar lezers. Volg Wendy's werk op 10beste.com voor nuttige tips, gedetailleerde vergelijkingen en deskundige adviezen.

Inhoud

Nieuwe blogs