Nieuw in Breezand: ‘Heel Breezand Geeft’

BREEZAND – Breezand is een nieuw initiatief rijker. Stichting Breezand Samen Sterk is opgericht. De stichting is ontstaan na het uitblijven van de jaarlijkse kerkveiling van de katholieke Sint Janskerk. Een evenement waar menig parochiaan naar uit keek.
Deze Stichting zal, de naam zegt het al, zich sterk maken voor Breezand. Dit omdat het bestuur van de Stichting van mening is dat de katholieke Sint Janskerk een centrale plaats in het dorp inneemt. Een plaats van samenkomen in goede en slechte tijden. En deze plaats moet tot in lengte van dagen behouden blijven. Daarom zal de Stichting zich gaan inzetten voor het inzamelen van middelen om aan dit doel invulling te geven.
Straks samen met ZAP: de gemeenschapsveiling
Hoe gaat de Stichting dat bewerkstelligen? De Stichting gaat activiteiten organiseren waarvan de opbrengsten ten goede komen aan het genoemde doel. Een van de activiteiten wordt een veiling. Daarbij zullen de goede dingen van de veiling in de oude vorm terug komen, maar er zullen allerlei nieuwe accenten worden gelegd. Een andere locatie en, niet onbelangrijk, een bredere doelgroep. En in verband daarmee is samenwerking gezocht en gevonden met een andere zeer belangrijke pijler onder onze Breezandse gemeenschap: de Sportfederatie ZAP. Net als de kerk neemt ZAP een onmisbare plaats in binnen ons dorp.
Net als bij de kerk is in de afgelopen tijd gebleken dat ZAP moet zorgen voor eigen middelen om de accommodatie op het gewenste niveau te houden. Daarom zullen de Stichting en ZAP de handen ineen slaan en een prachtig dorpsevenement organiseren: een gemeenschapsveiling onder de naam HBG-veiling (Heel Breezand Geeft). Een enthousiast team gevormd uit mensen die betrokken zijn bij de kerk en bij ZAP hebben zich al gestort op de voorbereiding van de veiling.
De activiteiten van de Stichting zullen niet beperkt blijven tot het samen met ZAP organiseren van een veiling. Net als ZAP, dat diverse eigen initiatieven heeft om middelen te werven en mensen te binden, zal de Stichting eigen activiteiten ontplooien. Maar eerst is de gezamenlijke focus van het bestuur van de Stichting en ZAP gericht op de veiling. In het najaar van 2016, op 24 september 2016, zal de Zwaluwvluchthal haar deuren voor dit doel voor de eerste keer openen en als het aan de initiatiefnemers ligt zullen er vele jaargangen volgen.
 

Wendy
Wendy

Wendy is een gepassioneerde schrijver voor 10beste.com, waar ze haar expertise en interesse combineert om informatieve en boeiende inhoud te creëren. Met een talent voor het vergelijken van verschillende producten en het delen van nuttige inzichten, streeft Wendy ernaar om lezers te helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Haar bijdragen omvatten een breed scala aan onderwerpen, variërend van technologie tot lifestyle, en ze is altijd op zoek naar nieuwe manieren om waarde toe te voegen aan het leven van haar lezers. Volg Wendy's werk op 10beste.com voor nuttige tips, gedetailleerde vergelijkingen en deskundige adviezen.

Inhoud

Nieuwe blogs