Onderzoek naar gezonde vogelpopulaties Waddenzee

HOLLANDS KROON – De komende jaren slaan negen natuurorganisaties de handen ineen voor het herstel van gezonde vogelpopulaties in het Waddengebied. Met het programma Wij & Wadvogels werken zij aan concrete maatregelen op plaatsen waar vogels broeden en rusten, zoals nestbescherming, aanleg van broedeilanden en herstel van hoogwatervluchtplaatsen. Daarnaast worden bewoners en bezoekers bewust gemaakt van het belang van rust voor vogels en hoe er van het Waddengebied genoten kan worden zonder daarbij vogels (onbedoeld) te verstoren.

Graag wil onderzoeksinstituut ETFI verbonden aan NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden de mening horen van bewoners in het Waddengebied (de gemeenten grenzend aan de Waddenzee in Groningen, Friesland en Noord-Holland en de Waddeneilanden). Zij hopen op uw medewerking. U kunt deze vragenlijst anoniem invullen. Dat neemt circa 10 minuten in beslag.

De gegevens uit de vragenlijst worden verzameld door Veldwerk Optimaal in opdracht van het European Tourism Futures Institute (ETFI) in het kader van het Wij & Wadvogels project. Met uw gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. Tevens maakt u kans op een van de leuke prijzen, die verloot worden onder deelnemers die deze enquête hebben ingevuld.

Hoe kunt u uw mening geven?

U typt in de adresbalk van internet het volgende adres in: www.veldwerkoptimaal.nl/wad (intikken in Google of een andere zoekmachine werkt niet). Klik vervolgens op START om de vragenlijst in te vullen. Of u scant de QR code. Dan gaat u rechtstreeks naar de vragenlijst.

Het invullen van de vragenlijst kan tot uiterlijk 31 oktober 2021.

Picture of Wendy
Wendy

Wendy is een gepassioneerde schrijver voor 10beste.com, waar ze haar expertise en interesse combineert om informatieve en boeiende inhoud te creëren. Met een talent voor het vergelijken van verschillende producten en het delen van nuttige inzichten, streeft Wendy ernaar om lezers te helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Haar bijdragen omvatten een breed scala aan onderwerpen, variërend van technologie tot lifestyle, en ze is altijd op zoek naar nieuwe manieren om waarde toe te voegen aan het leven van haar lezers. Volg Wendy's werk op 10beste.com voor nuttige tips, gedetailleerde vergelijkingen en deskundige adviezen.

Inhoud

Nieuwe blogs