Politiek Hollands Kroon ziet niets in LADA voorstel voor referendum


HOLLANDS KROON – LADA heeft geen steun gekregen voor het initiatiefvoorstel om tot een referendumverordening in Hollands Kroon te komen.

Representatieve democratie

In Hollands Kroon ontwikkelt de representatieve democratie zich steeds meer naar een participatieve of directe democratie waarin inwoners op veel manieren betrokken worden bij de voorbereiding op de besluitvorming in de raad. Daarbij hoort ook een raadgevend referendum waarmee inwoners de mogelijkheid hebben om zich uit te spreken over een voorgenomen raadsbesluit om zo de raad daarover een advies te geven.

Controversieel onderwerp

Veel gemeenten kennen al een referendumverordening. En de ervaring daar leert dat het referendum een spaarzaam gebruikt middel is. Slechts bij een controversieel onderwerp wordt een referendum gehouden. Wanneer inwoners breed betrokken worden bij de voorbereiding en besluitvorming en de raad zijn werk goed doet, is de angst dat het referendum een veel gebruikt middel wordt niet gerechtvaardigd.

Inwonersparticipatie

LADA ziet het referendum als vorm van inwonerparticipatie en diende een initiatiefvoorstel in voor het vaststellen van een referendumverordening. Dit initiatief werd dinsdag in de raad behandeld maar werd met grote meerderheid verworpen. Er was slechts steun van de lokale partijen Progressief Hollands Kroon en Onafhankelijk Hollands Kroon. Alle andere partijen stemden tegen het voorstel waardoor Hollands Kroon geen raadgevend referendum krijgt.

Wendy
Wendy

Wendy is een gepassioneerde schrijver voor 10beste.com, waar ze haar expertise en interesse combineert om informatieve en boeiende inhoud te creëren. Met een talent voor het vergelijken van verschillende producten en het delen van nuttige inzichten, streeft Wendy ernaar om lezers te helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Haar bijdragen omvatten een breed scala aan onderwerpen, variërend van technologie tot lifestyle, en ze is altijd op zoek naar nieuwe manieren om waarde toe te voegen aan het leven van haar lezers. Volg Wendy's werk op 10beste.com voor nuttige tips, gedetailleerde vergelijkingen en deskundige adviezen.

Inhoud

Nieuwe blogs