Provicie Friesland geeft subsidie voor groot Windpark in het IJsselmeer

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Regionieuws – De provincie Friesland is bereid financieel te participeren in het toekomstige Windpark Fryslân in het IJsselmeer. Gedeputeerde Staten van Friesland hebben besloten maximaal 127 miljoen euro krediet beschikbaar te stellen. GS verbinden wel voorwaarden aan de investering in Windpark Fryslân.
De provincie moet zeggenschap krijgen en de investering moet voldoende rendement opleveren. De eventuele opbrengsten wil GS gedeeltelijk beschikbaar stellen voor Friese dorpen met duurzame ambities. Verder wordt bekeken of met de revenuen de toerisme-economie in streken die last hebben van windmolens versterkt kan worden.
De provincie wil dat in 2025 een kwart van de benodigde energie in Friesland zonder fossiele brandstoffen wordt opgewekt. Door mee te investeren in het windpark kan het college de belangen van de inwoners van Friesland beter waarborgen. GS staan voor de keuze om aandelen te nemen of leningen te verstrekken, of beide. Ook het moment van ‘instappen’ (bouwfase of exploitatiefase) moet worden bepaald. Dit maakt verschil wat betreft risico’s en rendementen.
Investeren in het park is al met al een complexe zaak en vergt daarom gedegen onderzoek. Hetzelfde geldt voor de onderhandelingen met de initiatiefnemers. Mocht de provincie met de private initiatiefnemers tot overeenkomst komen dan gaat het om de grootste publiek private samenwerking in Nederland rond duurzame energie. Het onderhandelingsresultaat wordt op zijn vroegst over een half jaar ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category