Provincie wil doorsteek N239 naar Medemblikkerweg

REGIO – Samen met de gemeente Medemblik en de gemeente Hollands Kroon is definitief besloten om de parallelweg die nu nog langs de Markerwaardweg loopt door te trekken naar de Wieringermeer om zo de overlast van (zwaarbeladen) trekkers die richting de Wieringermeer rijden en daarvoor  door de kernen van Medemblik en Opperdoes moeten rijden tegen te gaan.
Gelijktijdig wordt ook het kruispunt in de N240 vervangen voor een rotonde om het verkeer veiliger door te kunnen laten rijden. Deze variant wordt momenteel verder uitgewerkt. In november organiseert de provincie Noord-Holland een inloopavond waar deze variant wordt gepresenteerd.
Doortrekking blijft mogelijk
De rotonde op de N239-N240 wordt zodanig aangelegd dat een eventuele aansluiting voor het autoverkeer aan de noordzijde kan worden gerealiseerd zonder dat de rotonde hoeft te worden aangepast. De 2 woningen die in het verleden door de provincie zijn aangekocht om de doortrekking naar de Wieringermeer mogelijk te maken, blijven van de provincie Noord-Holland.
Kosten
De geraamde kosten van de nu gekozen variant bedragen circa € 6,5 miljoen. Met een grote bijdrage van de gemeente Medemblik en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is het budget hiervoor rond.
Het verbinden van het zuidelijk deel van de N240 bij Medemblik met het noordelijk deel in de Wieringermeer zou leiden tot meer verkeer op het noordelijk deel. Reconstructie van dat deel van de N240 is in dat geval dan ook gewenst. De kosten daarvan bedragen nog circa € 35 miljoen extra. Daarvoor is echter nu geen dekking. Vandaar dat is gekozen om nu het grootste probleem op te lossen: het landbouwverkeer.
 
Wel zal de provincie Noord-Holland in overleg met beide gemeenten in een trajectstudie bekijken welke verkeersveiligheidsmaatregelen op het deel tussen Medemblik en Wieringerwerf noodzakelijk zijn. De realisatie van deze kleinschalige kruispuntoplossingen wordt dan mogelijk gecombineerd met het groot onderhoud aan deze weg in 2018. Tevens worden beide versmalde bruggen ten noorden van Medemblik vervangen door nieuwe bredere bruggen waarbij het verkeer elkaar op de brug weer kan passeren.

Wendy
Wendy

Wendy is een gepassioneerde schrijver voor 10beste.com, waar ze haar expertise en interesse combineert om informatieve en boeiende inhoud te creëren. Met een talent voor het vergelijken van verschillende producten en het delen van nuttige inzichten, streeft Wendy ernaar om lezers te helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Haar bijdragen omvatten een breed scala aan onderwerpen, variërend van technologie tot lifestyle, en ze is altijd op zoek naar nieuwe manieren om waarde toe te voegen aan het leven van haar lezers. Volg Wendy's werk op 10beste.com voor nuttige tips, gedetailleerde vergelijkingen en deskundige adviezen.

Inhoud

Nieuwe blogs