Rijkswaterstaat gaat conditie spuisluizen Afsluitdijk controleren

DEN OEVER – Rijkswaterstaat onderzoekt vanaf donderdag 14 juli 2016 tot het eind van het jaar de conditie van het beton van de sluizen en bruggen van de Afsluitdijk. In eerste instantie vindt er onder water inspectie plaats aan de spuisluizen.
Dit vindt plaats tussen 14 juli en 1 september 2016. Weggebruikers kunnen in deze periode een aantal nachten hinder ondervinden door voorbereidingswerkzaamheden voor het onderzoek.
Inspecties betonnen objecten
Het beton van de spui- en schutsluizen en van de vaste en beweegbare brugdelen wordt geïnspecteerd. Hierna wordt de omvang van schade en slijtage aan het beton vastgesteld en een herstelaanpak opgesteld. Alle inspecties, zowel boven water als onder water, vinden tussen 14 juli en het einde van dit jaar plaats. Uitzondering hierop zijn de schutsluizen, deze worden vanaf begin volgend jaar geïnspecteerd. Op 14 juli wordt – in verband met het naderende spuiseizoen – begonnen met inspecties onder water van de spuisluiscomplexen. Voor het onderwateronderzoek aan de spuisluizen worden de spuikokers drooggezet met behulp van speciale schotten die vanaf het water worden aangevoerd. Dit onderzoek duurt naar verwachting tot 1 september. Indien nodig wordt tot in september doorgegaan met de onder water inspecties van de spuisluizen. Vervolgens vinden de inspecties van de bruggen en het deel boven water van de schut- en spuisluizen plaats.
Hinder voor het wegverkeer
In het plannen van de werkzaamheden stuurt Rijkswaterstaat aan op een veilige situatie met zo min mogelijk hinder voor weg- en vaarweggebruiker. Tijdens het onderzoek is in de periode van 14 juli tot 1 september ongeveer 1 keer per week over enkele honderden meters slechts 1 rijstrook per rijrichting beschikbaar voor het verkeer. De werkzaamheden vinden zoveel mogelijk plaats in de nachtelijke uren, zodat zo min mogelijk weggebruikers hinder ondervinden. Voor de inspecties aan de bruggen wordt het wegverkeer over 1 brug worden geleid. Ga goed voorbereid op reis, kijk op de pagina Geplande wegwerkzaamheden.

Wendy
Wendy

Wendy is een gepassioneerde schrijver voor 10beste.com, waar ze haar expertise en interesse combineert om informatieve en boeiende inhoud te creëren. Met een talent voor het vergelijken van verschillende producten en het delen van nuttige inzichten, streeft Wendy ernaar om lezers te helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Haar bijdragen omvatten een breed scala aan onderwerpen, variërend van technologie tot lifestyle, en ze is altijd op zoek naar nieuwe manieren om waarde toe te voegen aan het leven van haar lezers. Volg Wendy's werk op 10beste.com voor nuttige tips, gedetailleerde vergelijkingen en deskundige adviezen.

Inhoud

Nieuwe blogs