Schagen en Hollands Kroon passen beleid huishoudelijke hulp aan

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

HOLLANDS KROON – De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 18 mei 2016 geoordeeld dat hulp bij het huishouden onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 valt. Gemeenten Schagen en Hollands Kroon hebben de Wmo anders geïnterpreteerd. Dit betekent dat het beleid van de gemeenten op punten moet worden aangepast.
Niemand tussen wal en schip
Ook het aangepaste beleid berust op twee pijlers: van iedereen wordt zo veel mogelijk zelfredzaamheid gevraagd en daarbij mag niemand tussen de wal en het schip vallen. Hoewel de gemeenten na de uitspraak van de CRvB het beleid gaan aanpassen, blijven deze twee pijlers van kracht. Het sociale vangnet was er al, ook in het huidige beleid, maar krijgt nu op een andere manier vorm. In plaats van ondersteuning via de bijzondere bijstand, laten de gemeenten de huishoudelijke hulp categorie 1 weer onder de werking van de Wmo vallen. Een aangepast beleidsvoorstel wordt nog in juni aan de gemeenteraden ter besluitvorming voorgelegd.
 
Consequenties
Mensen die op basis van het huidige beleid geen hulp bij het huishouden meer ontvangen of die hiervoor een tegemoetkoming vanuit de bijzondere bijstand hebben aangevraagd, krijgen van gemeente Schagen een brief of een telefoontje van gemeente Hollands Kroon met uitleg over de manier waarop hun situatie wordt hersteld. Wethouder Ben Blonk van Schagen en wethouder Mary van Gent van Hollands Kroon vinden het ontzettend vervelend dat deze wijziging voor onrust en ongemak kan zorgen onder cliënten: “We gaan er dan ook alles aan doen om de aanpassingen zo snel en zo eenvoudig mogelijk te maken. Niemand hoeft zich zorgen te maken, we lossen dit op!”, aldus de wethouders.
Meer informatie
Als inwoners in afwachting van de brief of het telefoontje van de gemeente toch dringende vragen hebben, dan kunnen ze tijdens kantooruren met ons bellen Schagen (0224) 210 300, Hollands Kroon 088 321 5000). Ook staan op de website van Hollands Kroon & Schagen de antwoorden op de meest gestelde vragen: www.schagen.nl/huishoudelijkehulp en http://www.hollandskroon.nl/leven/hulp-bij-huishouden_43002

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category