SLW: ‘gezondheidsproblemen bij komst geitenboerderij’

WIERINGEN – De Stichting Landschapszorg Wieringen is in het verweer gekomen tegen de mogelijke komst van een geitenboerderij naar Wieringen. De Stichting is bang dat behalve de natuur een flinke dreun krijg door de mogelijke komst van deze melkgeitenboerderij ook de gezondheid van mens en dier ernstig in gevaar gaat komen.
SLW wijst het college op de negatieve effecten op de volksgezondheid voor de mens die vanuit een grootschalige melkgeitenhouderij ontstaan. De woordvoerder van de stichting zegt: ,,De Provinciale Staten van Noord Brabant hebben dat besluit al drie jaar geleden genomen en dat is nog steeds geldend!. Geitenziekten, als bacteriële infectieziekte ( Coxiella burnetti) kunnen worden overdragen op schapen, maar ook op runderen.
SLW wijst erop dat inmiddels duidelijk is geworden dat er al meer dodelijke slachtoffers zijn gevallen dan tot nu toe bekend was door deze ziekte. SLW denkt dat ook dat de komst van het bedrijf voor de omliggende bedrijven een grote bedreiging gaat worden omdat deze op een afstand korter dan 2.2km bij het bedrijf vandaan liggen, deze 2.2km is een eis van de Provincie Noord-Brabant. Een oplossing is het inenten van de geiten om zo de schapen en runderen die deze ziekte ook kunnen krijgen te vrijwaren van deze infectieziekte.
Maar de SLW is ook tegen de komst van het bedrijf omdat dit niet past in het buitengebied Wieringen. De stichting vindt het onbegrijpelijk dat een bedrijf met een brutto oppervlakte van 3426m² op deze locatie kan worden gehuisvest. De stichting wijst op de natuur die in dat gebied volledig verwoest gaat worden doordat oa. de behuizing van patrijzen en uilen niet behouden kunnen blijven.
Maar ook de aanwezige boomsingel vormt een broedlocatie voor vogelsoorten als de sperwer, de havik, de buizerd, de boomvalk en de ransuil. Maar ook is het gebied een plek waar vleermuizen foerangeren. SLW is dan ook bang dat de biodiversiteit ernstig in het gedrang gaat komen bij de komst van deze melkgeitenboerderij.

Wendy
Wendy

Wendy is een gepassioneerde schrijver voor 10beste.com, waar ze haar expertise en interesse combineert om informatieve en boeiende inhoud te creëren. Met een talent voor het vergelijken van verschillende producten en het delen van nuttige inzichten, streeft Wendy ernaar om lezers te helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Haar bijdragen omvatten een breed scala aan onderwerpen, variërend van technologie tot lifestyle, en ze is altijd op zoek naar nieuwe manieren om waarde toe te voegen aan het leven van haar lezers. Volg Wendy's werk op 10beste.com voor nuttige tips, gedetailleerde vergelijkingen en deskundige adviezen.

Inhoud

Nieuwe blogs