Start amateurvoetbal met een waslijst aan nieuwe regels

HOLLANDS KROON – Vanaf het seizoen 2016/’17 is een groot aantal spelregels aangepast door de IFAB (de internationale spelregelcommissie van de FIFA). Hierbij een samenvatting van de voor spelers in het amateurvoetbal belangrijkste wijzigingen.
DE SPELERS 
Een wedstrijd mag niet worden begonnen of voortgezet als een team minder dan 7 spelers heeft. Als iets of iemand (niet zijnde een speler) de bal raakt en deze gaat in het doel, dan mag de scheidsrechter een doelpunt toekennen als het aanraken geen invloed had op de verdedigers   
DE SCHEIDSRECHTER
De scheidsrechter mag een speler verwijderen vanaf het moment dat hij het veld voor de wedstrijd controleert. De scheidsrechter mag de rode en gele kaart pas gebruiken vanaf het moment dat hij het speelveld betreedt om de wedstrijd te  beginnen.
Een speler die geblesseerd is geraakt door een overtreding die met geel of rood is bestraft mag snel behandeld worden en op het speelveld blijven. Let op: Voor de B-categorie blijft de uitzondering van kracht dat een blessurebehandeling altijd op het veld plaats mag vinden.
DE START EN DE HERVATTING VAN DE WEDSTRIJD
Voor alle  spelhervattingen waarbij de bal getrapt wordt geldt dat de bal duidelijk moet bewegen om in het spel te zijn Bij een aftrap mag de bal in elke richting worden getrapt (hiervoor in voorwaartse richting).
DE UITSLAG VAN EEN WEDSTRIJD BEPALEN
De strafschoppenserie: De scheidsrechter tosst met  een muntstuk om het doel te kiezen (tenzij weersomstandigheden, veiligheid etc..) en tosst daarna opnieuw om te bepalen wie begint. Beide teams moeten een gelijk aantal spelers hebben voorafgaand aan en tijdens de strafschoppenserie.
BUITENSPEL
Een verdediger buiten het speelveld is alleen ‘actief’ tot het moment dat het verdedigende team de bal de strafschopgebied uittrapt in de richting van de middenlijn of het spel onderbroken wordt. Een aanvaller die achter de doellijn is terechtgekomen en in het veld terugkomt of wil komen, wordt op het moment de bal wordt gespeeld geacht op de achterlijn te staan. In die positie kan hij strafbaar buitenspel staan.
OVERTREDINGEN EN ONBEHOORLIJK GEDRAG
Als voordeel wordt toegekend bij een rode kaart situatie (of een tweede gele kaart)  – dan is de spelhervatting een indirecte vrije schop als de overtreder bij het spel betrokken raakt. Sommige overtredingen in het strafschopgebied, waarbij een scoringskans wordt ontnomen, worden bestraft met een strafschop en een gele kaart. Duwen, trekken, vasthouden, hands en overtredingen zonder kans de bal te spelen blijven aanleiding voor een rode kaart.  
 
Een poging tot een gewelddadige handeling is een rode kaart, zelfs als er geen contact is.
Overtredingen tegen wisselspelers, teamofficials, wedstrijdofficials etc. worden nu bestraft met een directe vrije schop. Betreft (licht) gewelddadige handelingen als spuwen, gooien met een voorwerp, etc. Het in woord en/of gebaar te kennen geven het niet eens te zijn met de leiding, wordt bestraft met een indirecte vrije schop (en een gele kaart).
Een overtreding buiten het speelveld als onderdeel van het spel, wordt bestraft met een directe vrije schop op de lijn (strafschop als in het eigen strafschopgebied).
DE STRAFSCHOP
Als een verkeerde speler met opzet de strafschop neemt, wordt dit bestraft met een indirecte vrije schop en een gele kaart. Indirecte vrije schop als de bal achteruit gespeeld wordt. Als er sprake is van ‘strafbaar misleiden’ wordt dit altijd bestraft met een indirecte vrije schop (en een gele kaart). De doelverdediger ontvangt een waarschuwing als hij een overtreding maakt en de strafschop wordt overgenomen. Dit kan tot gevolg hebben dat een doelman op deze wijze tegen zijn tweede gele kaart oploopt!  
Alleen voor de B-categorie geldt verder:

Wegsturen van teamofficials
De KNVB stond tot op heden toe om gele en rode kaarten te tonen aan teamofficials. Vanaf komend seizoen is dit niet meer mogelijk en kunnen gele en rode kaarten alleen getoond worden aan spelers.
Wanneer een teamofficial zich niet op een verantwoorde manier gedraagt, heeft de scheidsrechter twee opties:

  1. Een publieke vermaning geven;
  2. Wegsturen van de teamofficial (zonder het tonen van een gele of rode kaart).

De KNVB is van mening dat teamofficials een belangrijke voorbeeldrol hebben naar spelers en publiek. De KNVB vraagt aan de scheidsrechters om teamofficials tijdig te vermanen ten aanzien van onacceptabel gedrag (voorbeelden hiervan zijn kritiek op de arbitrage, wegwerpgebaren).

Wendy
Wendy

Wendy is een gepassioneerde schrijver voor 10beste.com, waar ze haar expertise en interesse combineert om informatieve en boeiende inhoud te creëren. Met een talent voor het vergelijken van verschillende producten en het delen van nuttige inzichten, streeft Wendy ernaar om lezers te helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Haar bijdragen omvatten een breed scala aan onderwerpen, variërend van technologie tot lifestyle, en ze is altijd op zoek naar nieuwe manieren om waarde toe te voegen aan het leven van haar lezers. Volg Wendy's werk op 10beste.com voor nuttige tips, gedetailleerde vergelijkingen en deskundige adviezen.

Inhoud

Nieuwe blogs