Veiligheidsregio gaat nog eens 900.000 euro bezuinigen


HOLLANDS KROON – De veiligheidsregio heeft in 2015 besloten dat de knip stevig dicht gaat en er fors gaat worden gesneden in het uitgave patroon. Zo werd in 2015 al voor 4,9 miljoen bezuinigd en dat loopt op tot 7,4 miljoen in 2018. In 2018 gaat de Veiligheidsregio nog een kleine miljoen euro bezuiningen. Zij wil dit doen met behoud van kwaliteit, wat een behoorlijke uitdaging gaat worden.

Overzichtskaart waar de Veiligheidsregio problemen ziet

Dat de start van de veiligheidsregio niet vlekkeloos verliep mag iedereen duidelijk zijn, duikploegen moesten stoppen, kazernes werden gesloten, blusvoertuigen werden afgestoten en personeel moest afvloeien. De opstart kosten bedroegen in alleen al 2015 een kleine 5.5 miljoen euro en was de kas van de Veiligheidsregio leeg. Door een forse naheffing opgelegd aan diverse gemeenten wist de Veiligheidsregio weer geld op de rekeningen te krijgen, voor 2018 bedraagt de totale gemeentelijke bijdrage ruim 39,5 miljoen euro. Maar ook door investeringen stop te zetten kon men weer boven de rode streep komen.
De veiligheidsregio zegt: ‘De structurele bezuinigingen in 2015 en 2016 hebben we gerealiseerd, maar voor 2017 en 2018 moeten wij nog 1,5 miljoen structureel bezuinigen. Het kernteam bezuinigingen is vergevorderd met het invullen van de bezuinigingsopdracht van € 600.000 voor 2017, maar we moeten voor 2018 nog € 900.000 aan extra bezuinigingsmaatregelen vinden.’

Nieuwe uitdagingen

De Veiligheidsregio ziet in 2018 grote uitdagingen waar aan een fors prijskaartje hangt. In 2018 moet de nieuwe landelijke meldkamer in Haarlem operationeel worden en de er worden financiële risico’s voorzien van deze ingrijpende verhuizing. Maar ook moet de Veiligheidsregio nog flink aan de bak om de rampenbestrijding te versterken, wat blijkt uit het inspectierapport ‘Staat van de Rampenbestrijding 2016’ uitgevoerd door de Inspectie Veiligheid en Justitie, en er staat een flinke investering te wachten op het gebied van ICT en beveiliging.
Maar ook wil de Veiligheidsregio investeren in ‘Business Intelligence’ om o.a. tijdwinst te halen bij een beroerte of hartaanval maar ook om de risico’s in kaart te brengen waar deze het grootst zijn en waar de Veiligheidsregio nog effectiver te werk kan gaan.

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Enkele feiten over de veiligheidsregio in Noord-Holland Noord

 1. Aantal inwoners in 2016: 649.000 inwoners
 2. Aantal spoedritten brandweer in 2016: 5.127
 3. Aantal spoedritten ambulance in 2016: 27.878
 4. Aantal alarmeringen voor burgerhulpverleners in 2016: 377
 5. Aantal brandweerkazernes in 2016: 52
 6. Aantal ambulanceposten in 2016: 6
 7. Aantal brandweervrijwilligers in 2016: 1150
 8. Aantal fulltime beroepspersoneel in 2016: 435
 9. Aantal grote incidenten (GRIP) in 2016: 24
 10. Aantal casussen veiligheidshuis in 2016: 1.165
 11. Aantal controles op brandveilig gebruik in 2016: 1.268
 12. Aantal adviezen over evenementen in 2016: 283
 13. Aantal keuringen materieel in 2016: 195

Picture of Wendy
Wendy

Wendy is een gepassioneerde schrijver voor 10beste.com, waar ze haar expertise en interesse combineert om informatieve en boeiende inhoud te creëren. Met een talent voor het vergelijken van verschillende producten en het delen van nuttige inzichten, streeft Wendy ernaar om lezers te helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Haar bijdragen omvatten een breed scala aan onderwerpen, variërend van technologie tot lifestyle, en ze is altijd op zoek naar nieuwe manieren om waarde toe te voegen aan het leven van haar lezers. Volg Wendy's werk op 10beste.com voor nuttige tips, gedetailleerde vergelijkingen en deskundige adviezen.

Inhoud

Nieuwe blogs