Verbod op gebruik lachgas pas door volgend kabinet genomen

HOLLANDS KROON – Waar gehoopt was op een lachgasverbod voor eind 2020, lachgas zou dan aan de lijst II van de Opiumwet worden toegevoegd is door het aftreden van het kabinet zal nu het nieuwe kabinet met voorstel naar de Tweede Kamer moeten komen. De verwachting is dat dit niet voor het voorjaar van 2022 zal gaan gebeuren.

Voor de gemeenten gaat dit voor problemen zorgen in de aanpak van de lachgasproblematiek. Gebleken is dat er zich op dit moment knelpunten in de handhaving kunnen voordoen doordat strafrechtelijke handhaving veel tijd van de politie vraagt, maar ook is er (nog) geen feitomschrijving met feitcode voorhanden die gekoppeld is aan het specifieke gebruik van lachgas. Dit zorgt er weer voor dat gemeenten geen bestuurlijke strafbeschikkingen kunnen uitvaardigen omdat het nog niet in de APV-artikel is opgenomen, dit artikel moet toezien op het verbod van oneigenlijk gebruik van lachgas.

Wel krijgen de gemeenten handvatten om te handhaven op een specifiek bestanddeel namelijk distikstofmonoxide, als deze stof wordt aangetroffen dan kan een gemeente strafrechtelijk optreden. Specifieke waarnemingen en eventuele foto’s van patronen of cilinders zullen nodig zijn in het dossier. Wanneer alleen sprake is van een ‘ballon’ en een zwijgende verdachte zal het bewijs niet geleverd kunnen worden.

Ook krijgen gemeenten de kans om hun APV zo in te richten dat de feiten waarvoor een bestuurlijke strafbeschikking kan worden aangeboden ook als zodanig in de verordeningen zijn opgenomen.

Picture of Wendy
Wendy

Wendy is een gepassioneerde schrijver voor 10beste.com, waar ze haar expertise en interesse combineert om informatieve en boeiende inhoud te creëren. Met een talent voor het vergelijken van verschillende producten en het delen van nuttige inzichten, streeft Wendy ernaar om lezers te helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Haar bijdragen omvatten een breed scala aan onderwerpen, variërend van technologie tot lifestyle, en ze is altijd op zoek naar nieuwe manieren om waarde toe te voegen aan het leven van haar lezers. Volg Wendy's werk op 10beste.com voor nuttige tips, gedetailleerde vergelijkingen en deskundige adviezen.

Inhoud

Nieuwe blogs