VVD Hollands Kroon vind toewijzing systeem huishoudelijke hulp eerlijk

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Politiek – De VVD vindt dat de toewijzing van huishoudelijke hulp in Hollands Kroon is gebaseerd op een eerlijk systeem. Wie door welke omstandigheid dan ook hulp zelf niet kan organiseren, wordt door de gemeente geholpen. Wie het, om welke reden dan ook, zelf niet kan betalen mag rekenen op bijzondere bijstand. Voor wie het zelf kan organiseren of doen, gaat de VVD uit van zelfredzaamheid. Dit is sociaal rechtvaardig omdat het de enige manier is om zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden.
De VVD wil dat iedere inwoner van Hollands Kroon kan rekenen op de zorg die hij of zij nodig heeft. Nu en in de toekomst. Dat laatste lukt niet automatisch: doordat we steeds langer leven, maken we ook steeds meer gebruik van zorg. Dat kost dus ook steeds meer geld. Om de zorg betaalbaar te houden, moeten we nu maatregelen nemen. Op die manier zorgen we ervoor dat we onze voortreffelijke zorg in stand houden.
Betekent dit dat daarmee de huishoudelijke hulp volledig is afgeschaft? Geenszins. Een ieder die het zelf kan organiseren wordt geacht dit te doen. Het schoon houden van huizen is immers geen kerntaak van de gemeente. Wie geestelijk niet meer in staat is het eigen huishouden te runnen, kan een beroep doen op de gemeente. Datzelfde geldt voor de financiële kant van het verhaal. Iemand die zelf in staat is de huishoudelijke hulp te betalen wordt geacht dat te doen. Voor wie dat echt niet kan, heeft de gemeente bijzondere bijstand.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category