VVD wil keuze tussen AZC en huisvesting statushouders

Politiek – Het college van B&W van Hollands Kroon kan nog niet rekenen op steun van de VVD voor de vestiging van een asielzoekerscentrum. De VVD geeft vooralsnog evenmin haar goedkeuring aan de huisvesting van statushouders. Wat de fractie betreft wordt het één van beide.
De fractie van de VVD wil voorlopig niet zonder meer meewerken aan de vestiging van een asielzoekerscentrum, tenzij voorwaarden kunnen worden gesteld aan de omvang. Hoe kleiner, hoe beter vindt de VVD.
De fractie vindt een totaal aantal van 600 asielzoekers voor Hollands Kroon het maximaal aanvaardbare en zou deze groep het liefst in meerdere locaties gehuisvest zien.

VVD stemt niet in

Eén locatie met 600 tot 800 mensen, zoals het college van B&W wil, is voor de VVD niet bespreekbaar. Om die reden zal de VVD niet instemmen met het voorstel dat B&W doet aan de gemeenteraad. Ze vindt het jammer dat het voorstel nu wordt voorgelegd terwijl de informatieverstrekking aan de raad niet volledig is.
Als het gaat om de huisvesting van statushouders in woningen, wil de VVD eerst helderheid over de positie van de woningzoekenden onder de eigen bevolking. Hierover heeft de fractie al in oktober 2015 vragen gesteld aan het college, maar deze zijn slechts gedeeltelijk beantwoord. De VVD vindt het onbespreekbaar om de discussie over huisvesting van vluchtelingen te starten zonder goed in beeld te hebben hoe de lokale bevolking er voor staat. Om die reden heeft de VVD dan ook gevraagd het voorstel in te trekken.

Betere verdeling

Daarnaast wil ze meer helderheid hebben over wat andere gemeenten in de regio, de provincie en in Nederland doen op het gebied van AZC’s en huisvesting.
Opvang van vluchtelingen mag niet terecht komen op de schouders van enkele gemeenten. Te veel gemeenten doen nog helemaal niets aan een vorm van opvang. Die taakstelling moet beter worden verdeeld.
De VVD voelt er daarom niets voor om in Hollands Kroon én een asielzoekerscentrum te bouwen én statushouders te huisvesten in individuele woningen. Wat de VVD Hollands Kroon betreft moet binnen de Veiligheidsregio gekozen worden voor het één of het ander.

Wendy
Wendy

Wendy is een gepassioneerde schrijver voor 10beste.com, waar ze haar expertise en interesse combineert om informatieve en boeiende inhoud te creëren. Met een talent voor het vergelijken van verschillende producten en het delen van nuttige inzichten, streeft Wendy ernaar om lezers te helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Haar bijdragen omvatten een breed scala aan onderwerpen, variërend van technologie tot lifestyle, en ze is altijd op zoek naar nieuwe manieren om waarde toe te voegen aan het leven van haar lezers. Volg Wendy's werk op 10beste.com voor nuttige tips, gedetailleerde vergelijkingen en deskundige adviezen.

Inhoud

Nieuwe blogs