WMO-adviesraad niet blij met hoogte vervoersvergoeding dagbesteding PGB

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

HOLLANDS KROON – De WMO-adviesraad heeft de gemeente Hollands Kroon laten weten het totaal niet eens te zijn met de hoogte voor mensen die gebruikmaken van de vervoersvergoeding dagbesteding via het PGB. De gemeente Hollands Kroon heeft deze gesteld op  € 5,10 per etmaal en voor clienten in een rolstoel op € 12,49.
De WMO-adviesraad geeft aan dat dit volgens hun inziens absoluut onvoldoende en zal betekenen dat veel cliënten de meest passende dagbesteding niet kunnen bereiken. Onze gemeente is immers een van de meest uitgestrektste gemeentes van Nederland.
De WMO-adviesraad schrijft aan het college dat: ,, Mensen die d.m.v. een PGB bewust kiezen voor specifieke dagbesteding zullen vaak aanzienlijke afstanden af moeten leggen om de voor hen passende dagbesteding te bereiken. Mensen die via een PGB hun vervoer naar dagbesteding moeten financieren zijn veelal aangewezen op specifieke vormen van dagbesteding die niet altijd naast de deur te vinden is ( denk aan N.A.H, autisme e.d.). Zelfs voor afstanden binnen onze gemeente is een vergoeding van €5,10 per etmaal dikwijls onvoldoende om de onkosten te dekken.
Door dit lage tarief zullen volgens de WMO-adviesraad diverse cliënten niet kunnen deelnemen aan passende dagbesteding waardoor zij een verzwaarde belasting voor de mantelzorgers gaan vormen. Maar ook de zelfredzaamheid van de cliënten zullen afnemen waardoor er eerder problemen zullen ontstaan.
Maar ook de invulling van de dagbesteding valt verkeerd bij de WMO-adviesraad , die zien de kwaliteit van de dagbesteding er fors op achteruit gaan en zal waarschijnlijk meer gaan lijken op een kopje koffie drinken en een praatje maken dan een zingevende activiteit te ontplooien. 
De WMO-adviesraad wil dan ook dat het college nogmaals de toegankelijkheid van deze voorziening onder de loep gaat nemen en de kwaliteit te onderzoeken waaronder ook een reëlere kilometervergoeding mogelijk te maken.
 

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category