Wooncompagnie vraagt opnieuw een gematigde huurverhoging

Hollands Kroon – Wooncompagnie kiest ook in 2016 voor betaalbaarheid. De woningcorporatie vraagt dit jaar wederom een gematigde, niet inkomensafhankelijke huurverhoging. Huurders betalen per 1 juli 2016 tussen de 0% en 1,35% meer huur, afhankelijk van de streefhuur. Gemiddeld verhoogt de corporatie de huren met 0,6%, een percentage dat gelijk is aan de inflatie. Ruim zesduizend huurders krijgen geen huurverhoging doorberekend. Over de voorgestelde huurverhoging kreeg Wooncompagnie een positief advies van de Samenwerkende Huurdersorganisaties (SHO).
Huurverhoging afhankelijk van streefhuur
De huurverhoging die Wooncompagnie vraagt, is afhankelijk van de streefhuur: de huurprijs die geldt als woningen vrijkomen. Huurders met een huur die boven de streefhuur ligt, krijgen geen huurverhoging doorberekend. Dit geldt voor ruin zesduizend huurders. Voor bewoners met een netto huur onder de streefhuur geldt een huurverhoging die oploopt tot maximaal 1,35%.
Huurders zijn persoonlijk geïnformeerd
Wooncompagnie heeft haar huurders inmiddels per brief laten weten welk percentage in hun geval van toepassing is. Huurders kunnen op de website van de woningcorporatie (onder ‘mijn.wooncompagnie.nl’) zien welke streefhuur geldt voor hun woning.
Gematigd huurbeleid is bewuste keuze’
‘Wij verhuren woningen met een goede prijs/kwaliteitverhouding en proberen de huren zo laag mogelijk te houden’ aldus Arjen Zandstra, Regisseur Strategie van Wooncompagnie. ‘Om die reden volgen wij een gematigd huurbeleid. Tegelijkertijd zijn we bezig onze interne processen opnieuw te bekijken. Zo besparen we kosten en kunnen we huren betaalbaar houden.’
Samen werken aan betaalbaarheid
Betaalbaar wonen, dat doe je samen, vindt Wooncompagnie. Om die reden worden de Samenwerkende Huurdersorganisaties (SHO) jaarlijks nauw betrokken bij het vaststellen van de huurverhoging.

Picture of Wendy
Wendy

Wendy is een gepassioneerde schrijver voor 10beste.com, waar ze haar expertise en interesse combineert om informatieve en boeiende inhoud te creëren. Met een talent voor het vergelijken van verschillende producten en het delen van nuttige inzichten, streeft Wendy ernaar om lezers te helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Haar bijdragen omvatten een breed scala aan onderwerpen, variërend van technologie tot lifestyle, en ze is altijd op zoek naar nieuwe manieren om waarde toe te voegen aan het leven van haar lezers. Volg Wendy's werk op 10beste.com voor nuttige tips, gedetailleerde vergelijkingen en deskundige adviezen.

Inhoud

Nieuwe blogs