Voorbereidingsbesluit Datacenters Dijk en Waard

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Dijk en Waard. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen DIjk en Waard
  2. gmb-2023-547689
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2023

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van Dijk en Waard maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad van Dijk en Waard bij besluit van 19 december 2023 heeft verklaard dat een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid voor de vestiging van datacenters in Dijk en Waard.Wat is een voorbereidingsbesluit?Het voorbereidingsbesluit beoogt te voorkomen dat er ontwikkelingen plaatsvinden in het aangewezen gebied die in strijd zijn met de plannen van het gemeentebestuur. Het voorbereidingsbesluit heeft tot gevolg dat aanvragen om een aanvraag omgevingsvergunning, die wordt ingediend na de inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit, wordt aangehouden. InhoudHet gebied waar het voorbereidingsbesluit op ziet op de gehele gemeente Dijk en Waard. Dit gebied is aangegeven op de bij het raadsbesluit behorende en als zodanig gewaarmerkte verbeelding en is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. onder planidentificatiecode NL.IMRO.1980.VBDATACENTERS-VA01, of onder de zoekterm ‘voorbereidingsbesluit datacenters Dijk en Waard”.Met dit voorbereidingsbesluit wordt voorkomen dat datacenters zich vestigen in Dijk en Waard. Dit hangt samen met de huidige druk op het stroomnet en het feit dat datacenters een hoog stroomverbruik hebben. Het gaat om de datacenters die op grond van de geldende bestemmingsplannen nog vergund kunnen worden. Op dit moment ontbreekt specifiek beleid te kunnen sturen op de vestiging van datacenters. Gedurende de periode dat het voorbereidingsbesluit geldig is, wordt beleid ontwikkeld wat ingaat op de afweging en voorwaarden waaronder datacenters zich wel of niet kunnen vestigen in Dijk en Waard.TerinzageleggingHet voorbereidingsbesluit ligt vanaf 20 december 2023 gedurende zes weken ter inzage bij de recepties van het gemeentehuis aan de Parelhof 1 in Heerhugowaard en De Binding aan de Bosgroet 2 in Zuid-Scharwoude.Het voorbereidingsbesluit is tevens digitaal te raadplegen via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/view?planidn=NL.IMRO.1980.VBDATACENTERS-VA01 Als u op de site www.ruimtelijkeplannen.nl de zoekterm, de naam van het plan of de volgende code NL.IMRO.1980.VBDATACENTERS-VA01 invult, wordt u direct naar het besluit geleid.InwerkingtredingHet besluit treedt in werking op de dag van deze publicatie. Tegen dit besluit is op grond van artikel 8:5 Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar en beroep mogelijk.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie hollandskroonactueel.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen