2°C | Amsterdam

Hollands Kroon en Incluzio ondertekenen zorgovereenkomst

Hollands Kroon – Hollands Kroon en Incluzio starten het partnerschap in de zorg. Hiervoor hebben wethouder Mary van Gent en algemeen directeur Peter de Visser van Incluzio de overeenkomst getekend.

De partijen gaan een partnerschap aan om de (jeugd)zorg voor de inwoners slimmer en efficiënter te organiseren. Uitgangspunt is maximale tevredenheid bij de inwoners van Hollands Kroon en het continu zorgen voor goede, veilige en meest effectieve zorg. De overeenkomst is getekend voor de duur van 2,5 jaar. Partijen zien dit contract als het startpunt van een langdurige samenwerking.

Partnerschap in de zorg & aanbesteding

In 2015 zijn wij via een nieuwe vorm van aanbesteden op zoek gegaan naar één partner die samen met ons de transformatie van de zorg gaat vormgeven. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant centraal staat. Wethouder Mary van Gent: “Wij willen af van de bureaucratie, controle en inefficiënte verkokerde hulpverlening. Wij geloven dat de samenvoeging van het zorgveld, de integrale aanpak van partner Incluzio en het samenwerken op basis van vertrouwen leidt tot de zorg die nodig is en een betere kwaliteit. Op die manier kan het geld worden besteed daar waar het voor bedoeld is. Medewerkers kunnen hun tijd besteden bij hun klanten en zijn minder bezig met administratie en verantwoording.”

Werken met expert verbetering voor cliënten

Het werken met één partij is overzichtelijker voor de inwoners van Hollands Kroon, zorgt voor flexibiliteit, de mogelijkheid om meer en gerichter in te zetten op preventie, een efficiëntere werkwijze, minder verantwoording waardoor er meer geld overblijft voor de daadwerkelijk zorg. Dit betekent overigens niet dat Incluzio de enige partij is die ondersteuning aan de inwoners van Hollands Kroon levert. Incluzio gaat namelijk in samenwerking met zorgaanbieders die nu al actief zijn in Hollands Kroon en ketenpartners zoals huisartsen, wijkverpleging en scholen de zorg organiseren.

Planning

Incluzio gaat per 1 juli 2016 de jeugdzorg en een deel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) organiseren. Vanaf 1 januari 2017 gaat de zorg voor een gestructureerd huishouden over. Vanaf 1 juli 2017 wordt Incluzio ook verantwoordelijk voor de overige Wmo voorzieningen zoals bijvoorbeeld rolstoelen en scootmobiel. Hollands Kroon blijft eindverantwoordelijk voor de zorg en werkt nauw samen met Incluzio en alle ketenpartners.

Wijkteams over naar Incluzio

Het streven is dat vanaf 1 juli 2016 een deel van de wijkteamconsulenten in dienst komt bij Incluzio. De teams worden vergroot en krijgen er extra taken bij. Zo gaat een deel van de jeugdzorg en de Wmo begeleiding over naar de wijkteams. Daardoor is er meer ruimte voor preventie en wordt de inzet van dure zorg verminderd.

Wat betekent dit voor de inwoners van Hollands Kroon die nu zorg ontvangen?

Wij garanderen dat alle klanten die nu geïndiceerde zorg ontvangen waarvan de indicaties doorlopen, ook na 1 juli de zorg krijgen die ze nodig hebben. Sommigen klanten kunnen te maken krijgen met een andere hulpverlener. Met alle huidige aanbieders zijn afspraken gemaakt dat zij in dat geval zorgen voor een warme overdracht.

Lees ook ons dossier Thuiszorg

Related Articles

Veel mensen zijn inmiddels overstag en kiezen voor zonne-energie. Hoewel zonnepanelen steeds populairder worden, was dat niet altijd het geval. Tijd om de 5

Verdien een beloning in de vorm van rente door middel van het staken van crypto!

Meer weten? Lees er meer over bij onze top 3 favo exchanges:

Est, netus aenean hendrerit sed purus ipsum amet.

Een beginner in de cryptowereld? Nederlands grootste crypto exchange Bitvavo helpt je graag in jouw proces!

Belangrijke mededeling: Tijdelijk 1000 euro GRATIS trading fees

HollandseKroonactueel.nl biedt jou niet alleen het laatste Crypto nieuws. Wij bieden jou ook 1000 euro gratis trading fees aan bij Nederlands grootste Crypto Exchange.