Hollands Kroon moet plan maken voor hulp aan verwarde personen

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

HOLLANDS KROON – Mensen die kampen met een psychiatrische aandoening kunnen verward gedrag vertonen. Vaak hebben ze niet alleen psychiatrische klachten, maar zijn ze bijvoorbeeld ook verslaafd, dakloos of onverzekerd. Gemeenten moeten in de zomer van 2016 een plan hebben om verwarde personen hulp en ondersteuning te bieden. Het aanjaagteam verwarde personen zal gemeenten daarbij helpen. In een eerste tussenrapportage staat een aantal maatregelen, zoals preventie, passend vervoer en het vroegtijdig herkennen van problemen.

Gedwongen behandeling

Het aanjaagteam verwarde personen pleit verder voor een snelle invoering van de nieuwe Wet verplichte ggz. Deze wet regelt dat mensen die vanwege een psychische stoornis (of een ernstig vermoeden daarvan) een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving, gedwongen worden behandeld. De nieuwe Wet verplichte ggz moet nog worden goedgekeurd door de Tweede Kamer.

Ambulante zorg

Het kabinet wil dat mensen met psychische problemen zo veel mogelijk in hun eigen leefomgeving zorg en ondersteuning krijgen. Dit wordt ‘ambulantisering’ genoemd. Het Trimbos Instituut onderzoekt op verzoek van het kabinet jaarlijks wat deze ontwikkeling betekent voor bijvoorbeeld de ervaren zorgkwaliteit en voor de capaciteit van ggz-voorzieningen. De eerste Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ is in december 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Depressies

In februari 2016 heeft de ggz-sector een wetenschapsagenda opgesteld. Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt daar 10 miljoen euro voor beschikbaar. De Minister wil dat minstens een derde van dat budget wordt besteed aan onderzoek naar depressies onder risicogroepen: jonge vrouwen en tieners. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category