NFK Transparantie Challenge Award voor het Westfriesgasthuis Hoorn

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

HOORN – Steeds meer ziekenhuizen in Nederland delen de resultaten van vragenlijsten over hun kankerzorg met de kankerpatiëntenorganisaties. Hierdoor ontstaat meer inzicht in de kwaliteit van de zorg en de ervaringen van patiënten. Zes Nederlandse ziekenhuizen krijgen deze week de Transparantie Challenge Award van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) uitgereikt ter aanmoediging van hun openheid.

Resultaten van patiëntervarings-vragenlijsten vormen een essentiële bron van informatie voor zowel patiënten als zorgverleners. Ze laten zien hoe een patiënt zijn behandeling ervaart en kunnen aanleiding geven tot overleg met de patiënt en aanpassing van die behandeling. Bovendien geven de resultaten inzicht in de kwaliteit van de geleverde zorg. Zo helpen ze patiënten bij therapiekeuzes, zelfregie en de keuze voor een ziekenhuis. Er zijn twee soorten vragenlijsten. PROMs (Patient Reported Outcomes Measures) meten hoe het met patiënten gaat op fysiek, sociaal en mentaal gebied en PREMs (Patient Reported Experience Measures) meten hun ervaringen en tevredenheid over de geleverde zorg.

Het probleem is echter dat de invoering bij veel ziekenhuizen langzaam gaat en dat het delen van de resultaten geen vanzelfsprekendheid is. Daarom is de federatie vorig jaar zomer gestart met de Transparantie Challenge. Veertien ziekenhuizen reageerden op de oproep om inzicht te geven bij welke kankersoorten zij vragenlijsten gebruiken. Begin dit jaar vroeg NFK die veertien ziekenhuizen of ze de resultaten van die vragenlijsten wilden delen met patiëntenorganisaties. Daarna kunnen ze gezamenlijke stappen nemen om de geleverde zorg aan deze patiënten te verbeteren. ,,Vragenlijsten dragen bij aan betere zorg, hogere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten en transparantie in de zorg. Daarom willen we meer ziekenhuizen aansporen om hierin transparanter te zijn en initiatief te nemen,” zegt directeur-bestuurder Arja Broenland van NFK.

Zes ziekenhuizen zijn transparant geweest over de resultaten van hun vragenlijsten en gaan op basis daarvan verbeterstappen maken. Isala, OLVG en het Waterlandziekenhuis/Westfriesgasthuis gingen gezamenlijk de dialoog aan met borstkankerpatiënten en de Borstkankervereniging Nederland. Haaglanden Medisch Centrum deelde de resultaten met individuele darmkankerpatiënten. Het Radboudumc sprak over hoofdhalskanker met patiëntenvereniging HOOFD-HALS. Het Rijnlands Revalidatie Centrum tenslotte deelde de resultaten met patiëntenorganisatie Hematon. Momenteel werken deze organisaties samen aan zaken als verbetering van informatievoorziening voor patiënten en terugkoppeling van de eigen PROM-resultaten aan de patiënt in de spreekkamer.

Deze zes ziekenhuizen krijgen deze week allemaal een NFK Transparantie Challenge Award uitgereikt, als aanmoediging voor hun inspanningen. Geen van de ziekenhuizen is zo ver als NFK zou willen. Daarom krijgen alle ziekenhuizen een aanmoedigings-award, zo heeft de Award Commissie, bestaande uit ervaringsdeskundigen en experts van NFK, besloten. Rondom de ziekenhuizen zullen van 18 september tot 25 september abriposters zichtbaar zijn, met een felicitatiebericht van NFK aan de ziekenhuizen.

Begin 2019 zal NFK opnieuw de Transparantie Challenge uitroepen met een nieuwe Award.

De Transparantie Challenge is mogelijk gemaakt met subsidie van KWF Kankerbestrijding.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category