Verhuizing het ‘Kippenhok’ Middenmeer stuit op veel weerstand

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

MIDDENMEER – Pluimveebedrijf ‘Het Kippenhok’ in Middenmeer wil graag verhuizen maar om dit mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast, deze aanpassing wordt 16 juni aanstaande besproken in de gemeenteraad van Hollands Kroon. Omwonenden van de lokatie waar Het Kippenhok zou moeten komen hebben een advocaat in handen genomen om te protesteren tegen de wens van het college om het bestemmingsplan zo aan te passen dat het bedrijf kan verhuizen.
Het huidige ‘Kippenhok’ biedt ruimte voor 85.000 vleeskuikens, het nieuwe pand biedt ruimte aan ruim 500.000 vleeskuikens een zeer forse uitbreiding van het bedrijf dat een aanslag zal plegen op het woongenot van de omwonenden van de Alkmaarseweg 25. Op de hoek van de Alkmaarseweg/Ouderlanderweg is alreeds een pluimveehouderij gevestigd waar ruim 360.000 vleeskuikens worden gehouden en eigendom is van de broer van de aanvrager.
Lees ook: Hollands Kroon achter plannen verhuizing ‘Het Kippenhok’
De advocaat van de omwonenden wijst in een brief aan de gemeenteraad op het feit dat het college stelt dat er geen probleem bestaat ten aanzien van stikstofdepositie omdat de Nb-vergunning is aangevraagd maar dat deze nog niet verleend is en ook nog niet bekend is wanneer deze verleend gaat worden en of deze uberhaupt wel verleend gaat worden. De advocaat zegt: ” Dat betekent dat vaststelling van dit plan in strijd is met de Nbw omdat bij de vaststelling van het plan moet zijn voldaan aan de daarin opgenomen programmatische aanpak van stikstof. Ook op andere onderdelen voldoet het plan niet.
De advocaat zegt verder dat de gemeenteraad het plan daarom niet kan vaststellen omdat de nodige vergunningen ontbreken.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category